Publikācijas datums:
GND-2016/44
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA „IZIDIKSI”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
3760,00 EUR bez PVN
Rezultātu publicēšanas datums
02.06.2016.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Ūdenstransportlīdzekļa un tā apkalpes noma”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/44.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 13.06.2016. plkst.10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Ūdenstransportlīdzekļa un tā apkalpes noma”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/44.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 13.jūnijā nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „IZIDIKSI”, reģ. Nr. 50103365391, ar līgumcenu viena mēneša nomas maksai par ūdenstransportlīdzekli un tā apkalpi – 3760,00 EUR bez PVN.