Publikācijas datums:
GND-2016/81
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA „Favorit Rent”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
bez PVN 9957,36 EUR
Rezultātu publicēšanas datums
20.10.2016.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Vieglās automašīnas iegāde Lizuma pagasta pārvaldes vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/81.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 31.10.2016. plkst.10.00.

Instrukcija_2016_81.doc

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Vieglās automašīnas iegāde Lizuma pagasta pārvaldes vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/81.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 1.novembrī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „Favorit Rent”, reģ. Nr. 40103531291, ar līgumcenu bez PVN 9957,36 EUR.

Lemums_2016_81

Ligums_SIA_Favorit_Rent