Publikācijas datums:
GND-2016/72
Izbeigts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Rezultātu publicēšanas datums
28.09.2016.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Vieglās automašīnas iegāde Lizuma pagasta pārvaldes vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/72.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 10.10.2016. plkst.10.00.

Instrukcija_2016_72.doc

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Vieglās automašīnas iegāde Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvaldes vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/72.
Gulbenes novada domes iepirkuma komisija 2016.gada 10.oktobrī nolēmusi izbeigt iepirkumu, jo nav saņemts neviens pretendenta piedāvājums.