Publikācijas datums:
GND-2017/3
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Favorit Rent”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
bez PVN 14439,84 EUR
Rezultātu publicēšanas datums
12.01.2017.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Vieglās automašīnas noma Gulbenes novada sociālā dienesta vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/3.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 24.01.2017. plkst.10.00.

Instrukcija_GND_2017_3.doc

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Vieglās automašīnas noma Gulbenes novada sociālā dienesta vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/3.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2017.gada 24.janvārī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “Favorit Rent”, reģ. Nr. 40103531291, ar līgumcenu bez PVN 14439,84 EUR.

Lemums_2017_3.pdf

Ligums_SIA_Favorit_rent.pdf