Publikācijas datums:
GND-2015/58
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA „FARTA”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
EUR 14760,00 bez PVN
Rezultātu publicēšanas datums
02.12.2015.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Vieglās automašīnas noma Gulbenes novada sociālā dienesta vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/58.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 14.12.2015. plkst.10.00.

 

 

 

 

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Vieglās automašīnas noma Gulbenes novada Sociālā dienesta vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/58.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2015.gada 14.decembrī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „FARTA”, reģ. Nr. 50103351921, ar līgumcenu EUR 14760,00 bez PVN.