Publikācijas datums:
GND-2016/70
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
individuālo daudznozaru uzņēmumu "GREGS"
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
bez PVN 7334,17 EUR
Rezultātu publicēšanas datums
28.09.2016.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Vieglatlētikas inventāra iegāde Gulbenes novada valsts ģimnāzijas stadiona vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/70.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 10.10.2016. plkst.10.00.

Instrukcija_2016_70.doc

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Vieglatlētikas inventāra iegāde Gulbenes novada valsts ģimnāzijas stadiona vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/70.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 10.oktobrī nolēmusi atzīt par uzvarētāju Rīgas pilsētas J.Bauera individuālo daudznozaru uzņēmumu "GREGS", reģ. Nr. 40002037652, ar līgumcenu bez PVN 7334,17 EUR.

Lemums_GND_2016_70.pdf

Ligums_Bauera_IU_GREGS.pdf