Publikācijas datums:
GND-2016/100
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Rezultātu publicēšanas datums
12.12.2016.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Ziedu, ziedu kompozīciju, telpaugu un dekoru iegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/100.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 06.01.2017. plkst.10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Ziedu, ziedu kompozīciju, telpaugu un dekoru iegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/100.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2017.gada 10.janvārī nolēmusi:

  1. Piešķirt vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības un galvenā izpildītāja statusu ZS „Krāčukakts”, reģistrācijas numurs 44601001807;
  2. Piešķirt vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības IK „DEA Blāzma”, reģistrācijas numurs 54102033091, otrā izpildītāja statusu;
  3. Piešķirt vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības ZS “AVOTIŅI”, reģistrācijas numurs 43201011586, trešā izpildītāja statusu.