Publikācijas datums:
GND-2015/54
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA „ZZ Dats”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
EUR 6026,08 bez PVN
Rezultātu publicēšanas datums
30.10.2015.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „ZZ Dats Vienotās Pašvaldību Sistēmas (VPS) programmatūras uzturēšanas un datu izmitināšanas pakalpojumi 2016.gadam”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/54.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 10.11.2015. plkst.10.00.

 

 

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „ZZ Dats Vienotās Pašvaldību Sistēmas (VPS) programmatūras uzturēšanas un datu izmitināšanas pakalpojumi 2016.gadam”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/54.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2015.gada 11.novembrī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „ZZ Dats”, reģ. Nr. 40003278467, ar līgumcenu EUR 6026,08 bez PVN.