Vieta
Gulbene
Veids
Pašvaldības izsole
Datums
05.03.2024.

Gulbenes novada pašvaldība rīko slēgto izsoli Rūpnieciskās zvejas tiesību nomai pašpatēriņa zvejai Stāmerienas ezerā, kas atrodas Gulbenes novada Stāmerienas pagastā

Izsole notiks 2024. gada 5.martā, plkst. 9.00 Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ēkā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, 3. stāva sanāksmju zālē.

Izsolē var piedalīties fiziska persona, kura līdz 2024. gada 5.februārim ir iesniegusi Gulbenes novada pašvaldībā iesniegumu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu pašpatēriņa zvejai Stāmerienas ezerā

Pieteikumu par piedalīšanos izsolē var iesniegt, sākot no sludinājuma publicēšanas dienas Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv , līdz  2024. gada 1.martam plkst. 15.00, Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbene, Gulbenes novads, uz aploksnes norādot “Pieteikums dalībai izsolē pašpatēriņa zvejas tiesību nomai Stāmerienas ezerā 2024. gadā.

Ar izsoles noteikumiem  interesenti var iepazīties: