att

 

Jaungulbenes pagasta ģerbonis

Jaungulbenes pagasta ģerbonis

Skaldīts:
1. – sudraba laukā sarkana roze ar zaļām kauslapām un zelta auglenīcu,
2. – sarkanā laukā sudraba izplests gulbja spārns.

 

Pagasta raksturojums

 • Platība: 91 km2 (9055 ha)
 • Iedzīvotāju skaits: 1010 (2021.g.)
 • Lielākās apdzīvotās vietas: Jaungulbene, Gulbītis, Aduliena
 • Upes – Liede, Vijata, Asarupe, Olene
 • Ezeri – Ušura ezers, Siladzirnavu ezers

Vispārīga informācija

Jaungulbenes pagasts atrodas Gulbenes novada dienvidu daļā. Robežojas ar Tirzas, Galgauskas, Daukstu un Līgo pagastiem, kā arī ar Madonas novada Dzelzavas pagastu. Pagasts atrodas robežjoslā starp Vidzemes augstieni un Lubānas līdzenumu. Jaungulbenes lepnums ir īpatnējie, neparastie Liedes kalni, kas kā septiņu pauguru virkne stiepjas gar Liedes upi.

Pagasta vēsture

Jaungulbene ar visu tai piegulošo teritoriju kā patstāvīga administratīva vienība pirmoreiz minēta 1763.gadā, kad tā atdalīta no Gulbenes zemes īpašuma kā atsevišķa kroņa, respektīvi, valsts īpašums. Līdz pat 1866.gada Baltijas guberņas pašvaldību likuma pieņemšanai Jaungulbenes zemes īpašums 16500 ha platībā atrodas Tranzē dzimtas īpašumā. No šī gada savu laika skaitīšanu sāk Jaungulbenes pagasts – tiek izveidota pagasta zemnieku pašvaldība ar pagasta vecāko priekšgalā.

1935.gadā Madonas apriņķa Jaungulbenes pagasta platība bija 25 200 ha. 1945.gadā Jaungulbenes pagastā izveidoja Daukstu, Jaungulbenes, Līgo un Siltāju ciemu, bet pagastu 1949.gadā likvidēja. 1954.gadā Jaungulbenes ciemam pievienoja Adulienas ciemu. Pašreizējās administratīvās robežas pagasts ieguva piecdesmitajos gados kā Jaungulbenes ciema padomes teritorija, bet pagasta statusu atjaunoja 1990.gadā. 2009. gadā Jaungulbenes pagastu kā administratīvo teritoriju iekļāva Gulbenes novadā.

Pakalpojumi un uzņēmējdarbība (ievērojamākie uzņēmumi/saimniecības)

Jaungulbenes pagasta teritorijā darbojas šādas iestādes: Jaungulbenes pagasta pārvalde, Jaungulbenes tautas nams, Jaungulbenes pagasta bibliotēka – kurā pieejams sabiedriskais interneta pieejas punkts, pirmsskolas izglītības iestāde „Pienenītei”, Gulbīša pamatskola, Sveķu pamatskola, pasts, “Jaungulbenes aptieka”, Gulbenes novada sociālās aprūpes centrs “Jaungulbenes Alejas”. Jaungulbenes pagastā veselības aprūpi nodrošina Līgas Vebruāles ārsta prakses individuālais uzņēmums “Jaungulbenes doktorāts”. Pārtikas un rūpniecības preču tirdzniecību nodrošina veikali: “Riekstiņi”, “Uguntiņa”, Lats veikals “Mārīte”. Autotransporta pakalpojumus sniedz IK “ILMĀRS ČUDE”. Jaungulbenē pieejams Vidzemē vienīgais atklātais peldbaseins. Atpūtas kompleksā “Klintis” var baudīt gan nesteidzīgu atpūtu, gan arī sarīkot kādu pasākumu.

Lielākās zemnieku saimniecības:

 • z/s “RĪTIŅI” – graudkopība, pākšaugu un eļļas augu audzēšana
 • z/s “KUŠILAS” – jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība)
 • z/s “Lauksaimniecības Skola 18” – liellopu audzēšana
 • z/s “RUGĀJI” – jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība)
 • z/s “AIZUPES” - jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība)
 • z/s “JĀŅI” – graudaugu, pākšaugu un eļļas augu audzēšana
 • z/s “METEŅI” – jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība)
 • amatnieks Jānis Tabūns – medus, vaska sveces, trauki

Pagastā uzņēmējdarbību veic:

 • SIA “ARKA” – nozare: graudkopība, kaltes, transporta pakalpojumi, tirdzniecība
 • SIA “AP Mežs” – nozare: mežizstrāde, cirsmu pirkšana, aizaugušu lauksaimniecības zemju attīrīšana no kokiem un krūmiem, treilera pakalpojumi
 • SIA “VALPOR” – nozare: kapu pieminekļu izgatavošana, akmens apstrāde
 • SIA “AINARS CINKUSS” – nozare: galdniecība
 • SIA “DIJA 75” – nozare: mežizstrāde

Novadnieki, kuri dzimuši pagastā

Jaungulbenes pusē kopš seniem laikiem dzīvojuši talantīgi, sabiedriski un strādīgi cilvēki. Daudzi no tiem Jaungulbenes vārdam likuši izskanēt pāri pagasta robežām:

 • Alfrēds Vārdaunis – izglītības darbinieks, apbalvots ar Trīs Zvaigžņu ordeni
 • Konstance Miķelsone – rakstniece
 • Lilija Auza – dzejniece
 • Inese Tora – dzejniece
 • Indulis Ranka – tēlnieks
 • Juris Salmanis – scenogrāfs

Ko redzēt, ko aplūkot?

Jaungulbenes muižas komplekss – senākās ziņas par Jaungulbenes muižu ir no 18.gadsimta, kad tā vēl bija Vecgulbenes muižas daļa. 1806.gadā to savā īpašumā ieguva landrāts Kārlis fon Tranzē. Apbūves greznākā ēka ir monumentāli atturīgā pils, kas celta ap 1878.gadu angļu neogotikas stilā. Pārbūvēta 19.gs. beigās un 20.gs sākumā, likvidējot gotikas formas un piešķirot romāņu neorenesanses stila iezīmes. Torņa fasādē redzams īpašnieku fon Tranzē-Rozeneku ģerbonis. Ap pili ir apmēram 25 ha liels parks. Muižas parka veidošana sākta 1879.gadā. Parkam lielu estētisko vērtību dod dīķi un mazās arhitektūras formas - Bitītes māja, Velna vārti, ceļa rādītājs, obelisks u.c.

Jaungulbenes muižas komplekss

 Jaungulbenes evaņģēliski luteriskā baznīca - atrodas Jaungulbenes muižas parkā. 1892.–1893.gadā baznīcu cēlis Jaungulbenes muižas īpašnieks Pauls fon Tranzē-Rozeneks. 1904.gadā viņš to lika pārbūvēt kā laukakmeņu kapelu savas mirušās sievas Adas piemiņai. Pēc Pirmā pasaules kara ēka netika izmantota. 1990.gadā Jaungulbenes baznīcu atjaunoja. 1999.gada aprīlī par draudzes un baznīcas labvēļu ziedotajiem līdzekļiem tika iesvētītas vitrāžas. Vitrāžas izgatavojusi māksliniece Elga Grīnvalde. Jaungulbenes evaņģēliski luteriskā baznīca atzīta par vietējas nozīmes arhitektūras pieminekli.

Jaungulbenes evaņģēliski luteriskā baznīca

 Jaungulbenes muzejs - muzejs ir iekārtots romantiski vēsturiskā namiņā, kas celts 1887.gadā un sākotnēji kalpojis, kā poniju stallis, bet vēlāk pārtapis par “vešas māju” . Šajā privātajā muzejā ir aplūkojamas senās fotogrāfijas, kuras liecina par tā laika dzīvi, kad Jaungulbenes pilī dzīvoja Pauls fon Tranzē-Rozeneks ar savu ģimeni. Aktīvajā tūrisma sezonā nedēļas nogalēs ir iespējams arī pieteikt ekskursijas – pastaigu pa  Jaungulbenes pils atmiņu takām, kuras laikā būs iespēja aplūkot 20 apskates objektus, kurus būvēja Paula fon Tranzē laikā un kuri ir saglabājušies līdz pat mūsdienām.

Jaungulbenes muzejs

 “Goda kalns” latviešu darba tikumam – Senajā Rijas kalnā izvietoti 15 unikāli vides objekti, kas atspoguļo latviešu darba tikumu. “Goda kalns” latviešu darba tikumam tika atklāts Novada svētku laikā Jaungulbenē 2016.gada vasarā. Vides objektus kā dāvanu Jaungulbenei sarūpējušas pārējās Gulbenes novada pagastu un pilsētas pārvaldes. Godā celti tādi darbarīki kā bišu strops, vērpjamais ratiņš, tītavas, vējdzirnavas, karote, spīļarkls, maltuve, āmurs un naglas, zāģis, suseklis, sprigulis un grābeklis, vārpstiņa, maizes lize un ķerra. Katrs pašu pārvalžu izgatavotais darbarīks ir kā pierādījums mūsu novada darba tikumam un pārvalžu meistarīgajai izdomai, kopā veidojot fantastisku ansambli, kas arī turpmāk papildinās Jaungulbenes tēlu.

“Goda kalns” latviešu darba tikumam

 

Biškopības saimniecība "Niedras" –  biškopības saimniecībā “Niedras” iespējams iepazīties ar to, kā noris bišu dzīve un kā top biškopības produkcija. Šeit iespējams arī relaksēties un uzlabot veselību, guļot uz lāvām, zem kurām atrodas bišu stropi. Ikviens interesents varēs nogaršot, kā arī iegādāties dažādu ziedu un augu medu, kā arī tādus biškopības produktus kā propolisu, bišu maizi u.c. Plašā izvēlē tiek piedāvātas dabiskā vaska sveces.

Liedes kalni - tieši Liedes upes krastā, izveidojies interesants dabas retums – Liedes kalni. Liedes kalni ir īpatnēja pauguru virkne, kas sākas augšup Jaungulbenes Siladzirnavu ezera un stiepjas ap 30 km uz dienvidrietumiem gar Liedes upi. Arī savu nosaukumu Liedes kalni ieguvuši, pateicoties blakus esošajai upei.  Aktīvās atpūtas cienītājiem Liedes kalnos iespējams apgūt kāpšanas un rāpšanās iemaņas, tomēr nekas nav jaukāks par atpūtu kalnu virsotnē vai pakājē. Literatūrā Liedes kalnus un Liedes upi aprakstījis Doku Atis, kura dzimtās mājas "Mucenieki" Dzelzavas pagastā atrodas apmēram trīs kilometrus no kalnu kopējā grupas Jaungulbenes - Cesvaines lielceļa malā.

Informācija atjaunota 02.09.2021