Projekti

2015. gada 6. novembrī plkst. 11.00 Gulbenes novada domes telpās (Gulbenē, Ābeļu iela 2, 3.stāva zālē) notiks informatīvs seminārs un pašvaldības un uzņēmēju publiskā apspriede.

Semināra ietvaros, pasākuma dalībnieki varēs iepazīties ar uzņēmuma kreditēšanas iespējām AS “Citadele banka”, valsts atbalsta programmu uzņēmējiem no ALTUM un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalsta iespējām lauku uzņēmējiem. Savukārt, publiskā apspriede būs par apstiprinātajiem kritērijiem un kārtību, kādā Gulbenes novada dome noteiks pašvaldības pārbūvējamos grants ceļus Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros, kā arī jau izvirzītajiem ceļiem/ceļu posmiem to prioritārā secībā.

Pasākuma programma

10:40-11:00 Dalībnieku reģistrēšanās, rīta kafija
11:00-11:30

Uzņēmuma kreditēšanas iespējas AS “Citadele banka”

Oskars Akmens,

AS “Citadele banka” Balvu filiāles pārvaldnieks

11:30-12:00

Valsts atbalsta programma uzņēmējiem no ALTUM

Valtis Krauklis, ALTUM Gulbenes filiāles vadītājs

12:00-13:00

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalsts lauku uzņēmējiem 2014-2020

Saulcerīte Indričeva, Ziemeļaustrumu reģionālā lauksaimniecības pārvaldes vadītāja

Marija Krēsliņa, Lauksaimniecības un lauku attīstības daļas vadītāja

13:00-14:00

Pašvaldības un uzņēmēju publiskā apspriede par uzņēmējdarbībai nozīmīgu pašvaldības grants ceļu pārbūvi Lauku attīstības programmas investīciju pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.

attels2