Attēls: 12. martā domes sēdē nolemtais

2024. gada 12. marta Gulbenes novada pašvaldības domes sēdē tika izskatīti 11 jautājumi.

Deputāti nolēma:

- PIEŠĶIRT biedrībai “Gulbenes buki” finansiālo atbalstu 30 000,00 EUR (trīsdesmit tūkstoši euro 00 centi) apmērā vīriešu basketbola komandām “Gulbenes Buki/BJSS” un “Gulbenes Buki/BJSS Juniors” startam 2024.gada Latvijas nacionālās basketbola līgas, Latvijas Užavas kausa un Latvijas reģionālā basketbola līgas sacensībās šādu izdevumu segšanai: dalības maksas izdevumu segšanai, transporta izdevumu segšanai, dalība sporta nometnēs, kontrolsacensībām un komandējumu izdevumu segšanai, sportistu licenču un apdrošināšanas izdevumu segšanai, sacensību tiesnešu darba apmaksai, augstvērtīga inventāra un ekipējuma iegādei, medicīnas izdevumu segšanai un sportistu uzturam.

- PIEŠĶIRT biedrībai “VK Gulbene” finansiālo atbalstu 5 000,00 EUR (pieci tūkstoši euro 00 centi) apmērā sieviešu volejbola komandai startam sacensībās Entuziastu volejbola līgā sievietēm 2024./2025.gada un Latvijas čempionātā volejbolā sievietēm 2024./2025.gada sezonā šādu izdevumu segšanai: dalības maksas izdevumu segšanai, sportistu licenču un apdrošināšanas izdevumu segšanai un sacensību tiesnešu darba apmaksai.

PIEŠĶIRT Ievai Kalniņai, finansiālo atbalstu 300,00 EUR (trīs simti euro 00 centi) apmērā dalībai 2024.gada Latvijas čempionāta XCO krosa riteņbraukšanas sacensībās, Vivus.lv MTB maratona riteņbraukšanas sacensībās un LVM Kalnu divriteņu maratona sacensībās šādu izdevumu segšanai: dalības maksas izdevumu segšanai, transporta izdevumu segšanai un sportistu licenču un apdrošināšanas izdevumu segšanai.

PIEŠĶIRT Laurim Lapsam, finansiālo atbalstu 300,00 EUR (trīs simti euro 00 centi) apmērā startam 2024.gada Latvijas vieglatlētikas sacensībās (Latvijas čempionāti) šādu izdevumu segšanai: dalības maksas izdevumu segšanai, sportistu licenču un apdrošināšanas izdevumu segšanai, augstvērtīga inventāra un ekipējuma iegādei, medicīnas izdevumu segšanai un sportistu uzturam, sporta bāzes nomai.

- PIEŠĶIRT Mikam Albertam Gudovskim, finansiālo atbalstu 300,00 EUR (trīs simti euro 00 centi) apmērā startam 2024.gada Latvijas loka šaušanas sacensībās (Latvijas čempionāti un Baltijas čempionāti) šādu izdevumu segšanai: dalības maksas izdevumu segšanai, transporta izdevumu segšanai un augstvērtīga inventāra un ekipējuma iegādei.

- PIEŠĶIRT Sanijai Ozoliņai, finansiālo atbalstu 300,00 EUR (trīs simti euro 00 centi) apmērā startam 2024.gada Latvijas vieglatlētikas sacensībās (Latvijas čempionāti) šādu izdevumu segšanai: dalībai sporta nometnēs.

- APSTIPRINĀT izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā “Jaunsiljāņi”, Stradu pagasts, Gulbenes novads un nekustamajā īpašumā “Kalnasiljāņi”, Stradu pagasts, Gulbenes novads.

SLĒGT sadarbības līgumu par atskurbināšanas pakalpojuma sniegšanu ar Balvu novada pašvaldību.

IZDOT Gulbenes novada pašvaldības domes 2024.gada 12.marta saistošos noteikumus Nr. 4 “Par materiālo palīdzību Gulbenes novada pašvaldībā"nosakot Bērna piedzimšanas pabalstu par katru jaundzimušo piešķir vienu reizi 620 euro apmērā.

- NOLEMTS veikt izmaiņas Gulbenes novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāvā.