Izglītības ziņas Mākslas skola
Attēls: iestājpārbaudījumi mākslas skolā

 Gulbenes mākslas skola aicina pieteikt 7-9 gadu vecus bērnus mācībām 1.klasē.

Iestājpārbaudījumi 28.augustā no plkst.10:00