Projekti
1_2.jpg

28.jūnijā plkst. 15:00, tiekoties pie Emzes ezeriņa, ikviens interesents aicināts uz Emzes parka atjaunoto dabas taku atklāšanas pasākumu.

Emzes parks lēnām atgūst savas ainaviskās un kultūrvēsturiskās vērtības. Parks kļūst pieejamāks gan gulbeniešiem, gan arī pilsētas viesiem, rosinot to izmantot gan pastaigām, gan sportiskām aktivitātēm, gan arī dabas baudīšanai un iespējai būt svaigā gaisā tepat pilsētas teritorijā.

Ir sakoptas pastaigu takas ap Emzes ezeriņu, sakārtota infrastruktūra, izveidotas trīs dažādu garumu dabas takas, kas savieno Emzes un Spārītes parku, turpināsies arī biotopu kopšanas pasākumi parkā. Emzes parks ir unikāls ne vien ar dabas daudzveidību, bet arī ar savu vēsturisko stāstu. Tieši tāpēc arī atjaunotās dabas takas, sasaistot pagātni ar mūsdienām, ir ieguvušas vēsturiskus nosaukumus – Marisas, Heinriha un Svētezera taka.   

Pilsētas parku attīstībai Gulbenes novada pašvaldībai arī turpmāk ir dažādas ieceres. Saglabājot parku dabisko ainavu, tos plānots papildināts ar dažādiem infrastruktūras un vides elementiem, padarot tos aizvien pievilcīgākus un aicinot šeit ikvienu uzkavēties arvien vairāk.

Tūrisma infrastruktūras sakārtošana ap Emzes ezeru un pasākums tiek īstenots projekta "Tūrisma infrastruktūras uzlabošana Emzes parkā" (Nr. 1-08/34/2021) ietvaros ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu. (Aktivitāte “Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošanas pasākumi”, pasākums “Tūrisma infrastruktūras uzlabošana ĪADT”)

1_2-1.jpg