Biedrības Sateka logotips1

Aicinājums Gulbenes novada iedzīvotājiem, uzņēmējiem, biedrībām un pašvaldības pārstāvjiem uz Apkaimju tikšanos pagastos un pilsētā “Sarunas par  vietējās dzīves vides un uzņēmējdarbības attīstību”

Darba kārtība:

  • 15 min. īsi par paveikto pagastā
  • 15 min. par iedzīvotāju padomēm/ valdēm, kolektīvo iesniegumu, līdzdalības budžetēšanas projektiem
  • 5 min: īss atskats par paveikto LEADER programmas ietvaros, īpašu uzmanību veltot konkrētajam pagastam;
  • 15 min: Informācija par Vietējās teritorijas stipro un vājo pušu izvērtējumu (balstīts uz anketēšanas rezultātiem), dodot iespēju klātesošajiem papildināt sadaļas;
  • 1 h: Darbs grupās- vietējās teritorijas vajadzību apzināšana, to prioritizēšana, ar mērķi iegūtos rezultātus iekļaut SATEKAS attīstības stratēģijā un iespēju robežās- rīcību plānā.
  • 15 min: Noslēgums, darba grupu rezultātu apkopojums.

Pasākumu mērķis ir informēt iedzīvotājus par LEADER programmu 2023- 2027, atskatīties uz paveikto un kopā darbojoties noteikt svarīgākās vajadzības turpmākajiem 5 gadiem. Diskutēsim par iespējām katrā pagastā un pilsētā īstenot LEADER projektus. Tāpat, pasākumā diskutēsim par citām aktuālajām lietām- iedzīvotāju padomēm un līdzdalības aktivitātēm!

Datums            Norises vieta

08.02.2023.     Gaulgauskas kultūras namā

09.02.2023.     Rankas kultūras namā

11.02.2023.     Tirzas kultūras namā

14.02.2023.     Jaungulbenes tautas namā

15.02.2023.     Stāķu pamatskolas zālē

16.02.2023.     Lejasciema kultūras namā

20.02.2023.     Stāmerienas tautas namā

21.02.2023.     Litenes muižas zālē

22.02.2023.     Lizuma kultūras namā

28.02.2023.     Druvienas muižā

01.03.2023.     Beļavas kultūras namā

02.03.2023.     Gulbenes pilsētā- Ābeļu iela 2, Gulbene, 3.stāva zāle

07.03.2023.     Līgo kultūras namā

08.03.2023.     Staros, Daukstu pagasta pārvaldes zālē

Lūgums reģistrēties uz sev izdevīgāko  pasākuma norises vietu, spiežot uz saites: https://ej.uz/apkaimjutik%C5%A1an%C4%81ssateka

Vai atrodot reģistrācijas lapu www.sateka.lv