Izstāde Kultūra
Attēls: pikseļmozaīku dalībnieki Gulbenē

Pašā vasaras karstumā no 11. līdz 15. jūlijam Gulbenes Mākslas skolas telpas virmoja aizrautīgā mācīšanās un radīšanas priekā, jo ciemos bija ieradusies mozaīku māksliniece Linda Riņķe no Spānijas un ar Gulbenes novada pašvaldības finansiālu atbalstu varēja notikt biedrības Radošā apvienība “Piektā Māja” interešu un pieaugušo neformālās izglītības kursi “Pikseļmozaīka”. Par dārziem, pludmali un ikdienas darbiem piemirsušas 20 čaklas dāmas iepazina mūsu izcilo mākslinieku Jūlija Straumes un Jūlija Madernieka rakstu kompozīcijas rūtiņās, ieguva zināšanas par mozaīku veidošanas materiāliem, tehniskajiem darba paņēmieniem un pēc tam zīmēja, skaitīja, mērīja, rūtoja un līmēja puscentimetru lielus akmens gabaliņus vienotā rakstu kompozīcijā.     

 Programmā tika apgūta mozaīku veidošanas tehnika, izmantojot Bizantijas akmens mozaīkas gabaliņus. Darbs tika paveikts secīgi un pārdomāti – vispirms dalībnieces iepazinās ar dažādiem rakstu paraugiem rūtiņu rakstā, salīdzināja tos ar savu iepriekšējo pieredzi cimdu adīšanā vai aušanā, izveidoja rakstam darba zīmējumu un krāsu salikumu. Pēc sagatavošanas darba posma katra dalībniece izveidoja savu mozaīku, kura sastāv no apmēram 2000 mozaīkas gabaliņu.

Gatavie darbi ir izstādīti izstādē Sarkanajā pilī, kuru atklāja Starptautiskā mākslas festivāla “Divi Jūliji” laikā, un tā ir apskatāma līdz 30. septembrim.

 Dalībnieces kursu norisi, darbnīcas vadītāju Lindu Riņķi, atmosfēru un apgūtās zināšanas novērtē atzinīgi, kaut arī darba apjoms bija liels un prasīja precizitāti un pacietību. “Skaisti pavadīts laiks jaukā kolektīvā ar jauku skolotāju !”, rezumē viena no dalībniecēm. Vairākas dalībnieces uzsver, ka tikpat svarīga kā jaunas amatniecības tehnikas apgūšana un skaista interjera priekšmeta radīšana ar pašu rokām, ir iespēja darboties kopā ar radošiem, līdzīgi domājošiem cilvēkiem, rast “pleca sajūtu”, iegūt jaunus draugus. Kursu dalībnieču vidū bija daudzas novada skolu vizuālās mākslas skolotājas, kurām mozaīkas tehnika sniedza jaunu impulsu mācību uzdevumu gatavošanā. Kursu dalībnieces vēlas turpināt apgūt gan mozaīkas tehniku, gan citas amatniecības tehnikas. Ar gandarījumu var secināt, ka Gulbenē veidojas neformāla talantīgu cilvēku kopiena, kas gūst gandarījumu un dzīvesprieku radošā darbā.                 

Projekts finansiāli atbalstīts 2023. gada Gulbenes novada pieaugušo neformālās izglītības programmu konkursā 700.00 EUR apjomā.