Projekti

16.martā Gulbenes kultūras centrā plkst.11:00 Gulbenes novada dome organizē sabiedrības forumu “Pašvaldība un pasaule”, kurā aicina piedalīties iedzīvotājus, pedagogus, nevalstisko organizāciju pārstāvjus un citus interesentus. Pasākuma ietvaros būs iespēja uzklausīt speciālistus par šobrīd aktuālām tēmām, kā arī piedalīties interaktīvās diskusijās un praktiskās nodarbībās.

Foruma mērķis ir aktualizēt pašvaldību kontekstā globālās izglītības tēmas un globalizācijas procesus, diskutēt par pašvaldību iespējām un funkcijām globālās izglītības ietvaros, kā arī noslēgt projektu "Globālās izglītības sabiedrības veidošana", meklējot veidus pēctecības un turpmākās sadarbības nodrošināšanai.

Reģistrēties pasākumam var šeit.

Darba kārtība

10.30-11.00 Reģistrēšanās, kafija
11.00-11.20 Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja Arņa Šķēla uzruna; Latvijas Pašvaldību savienības ģenerālsekretāres Mudītes Priedes uzruna
11.20-11.50 “Plānošana ilgtspējīgai attīstībai”
Māra Sīmane, Attīstības plānošanas nodaļas konsultante, stratēģiskās plānošanas speciāliste, Pārresoru koordinācijas centrs; Sanita Kalnača, Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļas konsultante, Pārresoru koordinācijas centrs
11.50-12.30 “Bēgļi pasaulē un Latvijā – mīti, izaicinājumi un nākotnes perspektīvas” Didzis Melbiksis, konsultants ANO Bēgļu aģentūras Ziemeļeiropas reģionālajam birojam
12.30-13.00 Kafija
13.00-
14.30

Lielā zāle, Pedagogiem. Praktiskais darbs ar kolēģiem no Lietuvas un Igaunijas

1. Globālās izglītības pieredze pirmsskolas, pamatskolas un vidusskolas izglītībā. Starpdisciplinārā pieeja, Ina Luzkiene (Lietuva)

2. Globālās izglītības pieredze skolā, Gaida Kabral (Igaunija)

3. Gulbenes novada pedagogu sagatavotā metodiskā materiāla “Pasaule stundā” prezentācija, Mimmo Piergiacomi (Itālija)

3.stāva zāle, pašvaldību pārstāvjiem, NVO, interesentiem

Interaktīva fokusgrupas diskusija “Pašvaldības rīcības jauno ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanai vietējā kopienā”

Moderators – asociētā profesore PhD. Inga Belousa

 

logo-global.png

 

Aktivitātes organizētas projektas „Globālās izglītības sabiedrības veidošana”, līguma Nr. DCI-NSAED/2012/287-929, ietvaros. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Eiropas Savienībai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.