Projekti

Seniori. Brīvprātīgais darbs. Lokāls. Starptautisks. Neformālas mācības. Draudzība. Emocijas. Šie ir galvenie elementi, kas raksturo aizvadītajos divos gados pieredzēto un piedzīvoto starptautiskā projekta “Local and International Active Seniors” jeb “Aktīvs seniors” ietvaros.

Mērķis bija dot jaunu impulsu cilvēkiem vecumā 50+ iesaistīties brīvprātīgajā darbā, skaidrot tā būtību, motivēt līdzdarboties dažādās aktivitātes un iziet sabiedrībā. Savukārt neformālajās nodarbībās nevalstiskajām organizācijām tika vērsta uzmanība uz brīvprātīgā lomu organizācijā, kā viņu uzņemt, kā kopā darboties.

Mācības ir noslēgušās, brīvprātīgais darbs projekta ietvaros arīdzan, līdz ar to bija pienācis laiks dalīties ar atziņām, emocijām un iespaidiem. Tāpēc gan visas iesaistītas puses, gan arī tie, kuriem šī tēma ir jaunums, 2.oktobrī pulcējās Vecgulbenes muižā uz projekta noslēguma pasākumu.

Senioru un organizāciju pieredzes stāsti apliecināja to, ka brīvprātīgais darbs sniedz gandarījumu, iespēju būt starp cilvēkiem, apgūt jaunas prasmes vai uzlabot esošās. Tas paver jaunu lappusi uz raibiem notikumiem.

“Brīvprātīgais darbs māca mums nebaidīties, bet uzdrīkstēties. Mēs varam ceļot, izzināt citas valstis, to kultūru, tradīcijas, vēsturi, darbu. Brīvprātīgais darbs veicina mūsu piederību savai valstij un tautai. Es aicinu ikvienu – jauniešus, seniorus – būt aktīviem un iesaistīties šajā kustībā,” stāsta projekta dalībniece Anita Aumeistere, kura bez īpašām angļu valodas zināšanām 2 nedēļas veica brīvprātīgo darbu Lielbritānijā.

Savukārt Anna Korkla, kura veica brīvprātīgo darbu vietējā kopienā, aicina nekautrēties un meklēt iespējas, kur var iesaistīties.

“Nedrīkst sēdēt četrās sienās, ir jādodas ārā un jāpalīdz citiem, ja vien ir iespēja un veselība.

Pasākuma laikā Penny Clifton un Kerry Armogie no vadošās partnerorganizācijas Lielbritānijā “Community Action Dacorum” pastāstīja, ka projektu realizēja 6 organizācijas no Latvijas, Lielbritānijas, Portugāles, Itālijas, Francijas un Polijas, kopumā aktivitātēs iesaistot vairāk nekā 18 nevalstiskās organizācijas un vairāk nekā 60 seniorus, no kuriem 24 devās 2 nedēļu brīvprātīgajā darbā uz kādu no partnervalstīm. Visi partneri kopīgiem spēkiem izstrādāja brīvprātīgā darba mācību programmas senioriem (50+) un vadlīnijas organizācijām par to, kā organizēt un veicināt senioru brīvprātīgo darbu. Abi dokumenti jau drīzumā būs pieejami projekta mājaslapā www.senioractive.co.uk , kā arī Gulbenes novada pašvaldības mājaslapā www.gulbene.lv.

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Normunds Audzišs kopā ar Gulbenes novada pašvaldības izpilddirektora vietnieku Sandi Sīmani apbalvoja aktīvos seniorus ar Gulbenes novada Pašvaldības Pateicības rakstiem.

Apbalvojumu par brīvprātīgo darbu projekta "Local and International Active Seniors" ietvaros un aktīvu brīvprātīgo darbu vietējā kopienā saņēma: Maiga Birzniece, Dailis Kadilis, Sofija Sudarova, Inese Lesiņa, Anna Korkla, Velita Mikova, Ludmila Grīnberga, Kaija Serpāne, Margita Ūdre, Antoņina Ozola, Astrīda Saveļjeva, Anna Kļaviņa, Pārsla Hamote, Vija Kokoreviča.

Apbalvojumu par aktīvu brīvprātīgo darbu vietējā kopienā saņēma: Ināra Lesiņa, Anna Grase, Mirdza Babre, Dzirkstīte Baltiņa, Ērika Dukure, Jadviga Bērziņa, Valdis Pinka, Elvīra Balode, Līga Velvere, Juris Lūkins, Vija Nurža, Aija Suntaža.

Aktivitātes notiek starptautiska projekta „Local and International Active Seniors” (Aktīvs seniors) Nr. 2017-1-UK01-KA204-036596 ietvaros. Projekts tiek finansēts ar Eiropas Savienības atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Eiropas Savienībai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

co-fund_erasmus-1.jpg

 

seniors_active_web.jpg

Gunta Kalmane,

Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste