Pašvaldība informē
Izsoles
  • Gulbenes novada pašvaldība rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Māras”, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, kadastra numurs 5088 008 0245, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5088 008 0245, 35,4 ha platībā, un uz tās esošās mežaudzes, 0,80 ha platībā. Izsoles sludinājums
  • Pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai kokmateriāliem 43,1 m3 apjomā (sortiments: priedes zāģbaļķi 11,5 m3; egles zāģbaļķi 31,6 m3). Krautuves atrašanās vieta nekustamajā īpašumā Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Asarupes iela 6”. Izsoles sludinājums

Pieteikšanās līdz 2022.gada 6.decembrim plkst.15.00, izsoles notiks 2022.gada 8.decembrī plkst.14.00 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē.

Aktuālās Gulbenes novada pašvaldības izsoles