Projekti

Karjeras izglītības projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros maija sākumā Lejasciema vidusskolas 1.-5.klases skolēniem norisinājās karjeras izglītības pasākums “Amatu zemes pārsteigumi”. Šī pasākuma laikā bērni iepazinās un kopā darbojās ar divām Lejasciema pagasta uzņēmējām- sava amata pratējām, lai iepazītu florista un konditora amata prasmi un darbu.

Bilde

1.-3. klases skolēni kopā ar floristi Ingu Nagli veidoja vides objektus – ziedus no papardēm. Skolēni iepazinās ar to Lejasciema cilvēku, kurš vairākas reizes gadā Lejasciema pagastu “ietērpj” atbilstošā izskatā, veidojot skaistos vides objektus pārsvarā no dabas materiāliem. Skolēni uzzināja, kādas prasmes un rakstura īpašības nepieciešamas, lai taptu floristikas izstrādājums, izzināja, kā top šie skaistie brīnumi, no kādiem materiāliem tos darina, kā tos var realizēt un kur izvietot, saprata, ka tas prasa pacietību un ilgu, rūpīgu darbu, lai ievāktu un sagatavotu dabas materiālus, ko izmatot floristikas izstrādājumu izgatavošanai visa gada garumā. Visiem bērniem, darbojoties nelielās grupās un kopā strādājot, bija iespēja radīt savu floristikas darbiņu un praktiski izmēģināt florista amata prasmi. Izrādījās, ka mazās rociņas ir labi piemērotas ziedu formu veidošanai, to aptīšanai ar diegu, kātiņu piestiprināšanai ziediem un to izkārtošanai skolas puķupodos.

Bilde
Bilde

Savukārt 4.-5.klases skolēni iepazinās ar konditori Lāsmu Einbergu. Uzzināja, ka uz darbu nav obligāti jāiet vai jābrauc, savu darbu un darba vietu cilvēks pats var izveidot savās mājās. Bērni kopā ar Lāsmu gatavoja un glīti iesaiņoja lejasciemiešu un Gulbenes novada iedzīvotāju iecienītos veselīgos konditorejas izstrādājumus- riekstu un augļu saldos našķus. Ar savām rokām izgatavotās saldās bumbiņas skolēni gan nebrauca pārdot uz tirdziņu kā Lāsma, bet uzdāvināja savām māmiņām Mātes dienā.
Pēc pasākuma bērniem bija gandarījums par iespēju pašu rokām paveikt darbu un izmēģināt kāda amata prasmi. Paldies mūsu pasākuma viešņām par iedvesmojošo domu, ka cilvēks pats sev var kļūt darba devēju, izmantot savas amata prasmes un darīt to darbu, kurš pašam vislabāk patīk un citiem sniedz prieku un labumu!

Bilde

Lana Černoglazova, Lejasciema vidusskolas direktores vietniece
izglītības jomā

Bilde