Projekti

Gulbenes novada pedagogi karjeras konsultanti iesaistījušies kursos “Efektīva karjeras attīstības atbalsta sistēma izglītības iestādē”.

Šo kursu apguve ietver gan mācības klātienē, gan kursu materiālu elektronisku izpēti un atgriezeniskās saiknes sniegšanu, kā arī  karjeras attīstības atbalsta metodiku aprobēšanu. Darbam ar skolēnu grupām tiek piedāvātas 100 metodikas.

30.maijā Tirzas pamatskolas 150 gadu jubilejas pasākuma laikā skolēniem un vecākiem tika organizēta karjeras attīstības atbalsta spēļu darbnīca. Bērni kopā ar vecākiem iesaistījās darbnīcā piedāvātajās aktivitātēs: izspēlēja karjeras spēles un risināja krustvārdu mīklas par profesijām. Skolēni saņēma arī nelielas balvas pēc veiksmīgas dalības darbnīcas norisēs- nozīmītes  ar Gulbenes novada simboliku. Savukārt pedagogam karjeras konsultantam šādā veidā bija iespēja izmēģināt karjeras atbalsta spēļu metodikas un izvērtēt to efektivitāti.

Vasaras periodā metodikas iecerēts aprobēt arī  nometnes “Radošā uzņēmējdarbība” laikā, kura norisināsies Gulbenes novada 6.-12. klašu skolēniem  karjeras atbalsta projekta ietvaros. Bet no 1. septembra  karjeras attīstības atbalsta metodes tiks izmantotas, strādājot ar skolēniem, karjeras izglītības darba efektīvākai īstenošanai  Gulbenes novada izglītības iestādēs.

Aktivitātes organizētas projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, Nr. 8.3.5.0./16/I/001.

logo_esf_mazs_0.jpg

Gulbenes novada pašvaldības IKS nodaļas
pedagogs karjeras konsultants
Jolanta Zirne