Projekti

2015. gada 29. oktobrī Gulbenes novada domes sēdē tika apstiprināta ceļu atlases kārtība un kritēriji Lauku atbalsta programmas 2014.-2020. gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” projektu konkursam, kurā Gulbenes novada dome plānojusi iesniegt pieteikumu. Mērķis ir atjaunot uzņēmējdarbībai nozīmīgos grants ceļus Gulbenes novadā.

6.novembrī uz sarunu par ceļu atjaunošanu tiek aicināti novada uzņēmēji.

attels2

V.Vilde