Projekti
sarkana_pils_foto_3.jpg

Lai papildinātu līdzšinējo informāciju par Sarkanās pils vēsturiskās attīstības būvperiodiem, plānojumu, būvelementiem un lietotajiem apdares veidiem, laika periodā no 23.11.2015. līdz 16.02.2016.

SIA „Arhitektoniskās izpētes grupa” veica Sarkanās pils arhitektoniski māksliniecisko izpēti. Izpētes laikā tika veikta pašreizējā situācijas foto un grafiska fiksācija, kā arī iepazīti iepriekšējie pētījumi par pili un sastādīts apkopojošs vēsturisko materiālu apskats.

Vecgulbenes muižas Sarkano pili muižas īpašnieks Johans Heinrihs Gotlībs fon Volfs 19.gadsimta otrajā pusē cēlis kā dāvanu savai sievai Marisai (Marijai fon Eitingenai). Pils celtniecība varēja noritēt laika periodā starp 1875.gadu, kad notika abu kāzas, un 1883.gadu – Marisas nāves laiku.

1905.gada revolūcijas laikā pili nodedzināja, palika vienīgi ārējie mūri. Pēc ugunsgrēka ēka tika atjaunota, daļēji pārveidojot tās koptēlu. 1920.gada agrārās reformas laikā pili atsavināja tās īpašniekiem un telpas piešķīra Vecgulbenes miesta sešklasīgajai pamatskolai. Tika veikta pils pārbūve, lai to piemērotu skolas vajadzībām. 1928.gadā skolu pārdēvēja par Gulbenes pilsētas pamatskolu, sarunu valodā sauktu par „Sarkano skolu”, 1962.gadā – par Gulbenes 3. astoņgadīgo skolu. 1970.gados pils ēkai tika piebūvēts jauns skolas korpuss no baltiem silikātķieģeļiem, bet 2004.gadā skola ēku pamet.
Ēkas sākotnējais (19.gadsimta 70.-80.gadi) apjoms pilnībā iekļauts 1920.gadu 1.pusē izveidotajā apjomā un šobrīd vairs nav nolasāms. Ja neskaita 20.gadsimta 70.gadu piebūvi, tad ēka praktiski pilnībā saglabājusi apjomu, kāds ticis izveidots 20.gadsimta 20.gados un inventarizācijas ietvaros iegūtā informācija ļauj pamatoti rekonstruēt tā laika skolas telpu apdares principu. Izpētes laikā tika atsegti arī vairāki sienu krāsojumi ar ornamentālām joslām un izstrādāti to rasējumi.

1.jpg
3.jpg
2.jpg

Detalizēti ar Sarkanās pils arhitektoniski mākslinieciskās izpētes rezultātiem var iepazīties Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejā, kur pieejama SIA „Arhitektoniskās izpētes grupa” sagatavotā izpētes rezultātu atskaite.

Projekts tika īstenots laika periodā no 2015.gada 1.novembra līdz 2016.gada 29.februārim. Projekta kopējās izmaksas – EUR 3690, no kuriem EUR 3000 bija Valsts kultūrkapitāla fonda finansējumus, 690,50 EUR - pašvaldības budžeta līdzekļi.

kulturkap-logo.png

 

V.Lāčkāja-Krūmiņa