Vide
Attēls: izsmēķu savākšanas konteiners

22. aprīlī Gulbenes novada pašvaldībai tika piegādāti četri konteineri priekš tabakas izstrādājumiem ar filtriem (TIF), kas izvietoti:

Adrese

Tvertņu skaits

Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV - 4401

     1

O.Kalpaka iela 60, Gulbene, Gulbenes novads, LV- 4401

     1

Skolas iela 12A, Gulbene, Gulbenes novads, LV- 4401

     1

Miera iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, LV- 4401

     1

SIA “LATVIJAS ZAĻAIS PUNKTS” (turpmāk- LZP) atbilstoši MK noteikumiem Nr.781 un līguma Par plastmasu saturošu izstrādājumu apsaimniekošanas sistēmas izveidi un piemērošanu, kas noslēgts ar Valsts Vides dienestu ietvaros, apņemas sadarbībā ar pašvaldībām nodrošināt tabakas izstrādājumu ar filtriem (turpmāk – TIF) un to radītā vides piegružojuma savākšanu un savākto atkritumu apsaimniekošanu atbilstoši spēkā esošajām normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kā arī  izveidot TIF apsaimniekošanas sistēmu, papildus nodrošinot šādu atkritumu savākšanas un apsaimniekošanas infrastruktūras izveidi un uzturēšanu (piemēram, noteikta tipa atkritumu konteineru izvietošanu pašvaldības publiskās vietās) pašvaldības norādītās publiskās vietās, kur atļauts smēķēt.  

Ja savā apkārtnē redzi šādu atkritumu konteineru ar uzlīmi "Šeit beidzas tavas cigaretes ceļojums", tad zini, ka tā ir pareizā vieta, kur izmest savu izsmēķi.

Atceries! Cigaretes sastāv no plastmasa, ne papīra un nespēj dabā sadalīties! Nepiesārņo apkārtējo vidi!