Projekti

Kopš jūnija sākuma Gulbenē darbojas četri aktīvi seniori no Portugāles un Anglijas. Šajā laikā ir atrasta kopīga valoda ar dažādu paaudžu vietējiem brīvprātīgajiem un organizāciju pārstāvjiem, kā arī paveikti nozīmīgi darbi mūsu sabiedrības labā.

Gulbenes 3.pirmsskolas izglītības iestādē darbojas divas portugāļu kundzes, kuras, neņemot vērā valodas barjeru, aizrautīgi pavada laiku kopā ar mazajiem gulbeniešiem.

„Portugāļu kundzes ir gan laistījušas siltumnīcu ar bērniem, gan spēlējušas bumbu un kopā cepušas smilšu kūkas. Savukārt „Auseklīša” audzinātāja Vēsma mācīja seniorēm gatavot gleznas no ziediem, smilgām un zāles, bet citā dienā – griezām kartona kastes, lai bērni varētu izmantot kartonu radošajās nodarbībās. Jau tagad abas kundzes ir nonākušas pie atklāsmēm un secinājumiem pēc darbošanās pirmsskolas iestādē: 1) bērnudārzā ir pieejamas tik daudz dažādas iespējas, kā bērniem pavadīt laiku un attīstīties - visa pasaule esot aptverta bērnudārzā; 2) bērniem tiek dota iespēja būt brīviem savā izvēlē – ļoti plaša teritorija ap bērnudārzu. Šie bērni ir laimīgi, jo viņiem tiek dota iespēja būt dabā (zaļajā teritorijā ap bērnudārzu), jo Portugālē visbiežāk pie bērnudārziem esot neliela asfaltēta vai ar bruģi noklāta zona āra aktivitātēm; 3) no vienkāršiem materiāliem var radīt skaistas lietas, kas neprasa milzīgus ieguldījumus. Ir tikai jābūt radošiem un jāļaujas radīt skaisto. Visvairāk portugāļu seniores sajūsminās par mūsu dabu un mieru pilsētā, ko varbūt mēs paši dažkārt pietiekami nenovērtējam,” stāsta Lelde Bašķere, Gulbenes 3.pirmsskolas izglītības iestādes projektu vadītāja.

Savukārt angļu kungi Gulbenē liek lietā savas dzimtās valodas zināšanas un palīdz Gulbenes novada pašvaldības aģentūrā „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs”, kā arī vada nodarbības Gulbenes sākumskolā.

„Aģentūrā ar Toniju vairāk pārrunājām to, kā mūsu informatīvos materiālus uztver ārzemnieks. Bija vairāki ļoti vērtīgi padomi, ko ņemsim vērā turpmākajā darbā. Labs skats no malas par lietām, ko ikdienā nemaz neredzam,” stāsta pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” direktores pienākumu izpildītāja Inga Lapse.

Savukārt Gulbenes sākumskolas projektu asistente Elīna Nagle piebilst, ka Gulbenes sākumskolā šobrīd darbojas anglis Kevins, kurš vada aizraujošas angļu sarunvalodas nodarbības sākumskolas skolotājiem un Eiropas brīvprātīgajiem jauniešiem.

Līdztekus veicamajiem brīvprātīgajiem darbiņiem, seniori pagūst iepazīt arī mūsu novadu un mūsu valsti. Kopā ar Gulbenes sākumskolas skolotājiem ir būts Rankas muižā, kur netiešā veidā bija iespēja katram uzlabot un atsvaidzināt savas angļu valodas zināšanas, iepazīt citu kultūru un tradīcijas gan sarunās, gan dziesmās.

„Portugāļu kundzes patiesi ir ieinteresētas iepazīt Latviju no dažādiem skatupunktiem. Vienā vakarā devāmies pastaigā uz luterāņu baznīcu un Vecgulbenes muižas parku. Seniores atzina, ka dzīvē pilsēta izskatās skaistāka kā foto. Mums esot jāatjauno internetā pieejamās fotogrāfijas par Gulbeni,” piebilst L.Bašķere.

Aktivitātes notiek starptautiska projekta „Local and International Active Seniors” (Aktīvs seniors) Nr. 2017-1-UK01-KA204-036596 ietvaros. Projekts tiek finansēts ar Eiropas Savienības atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Eiropas Savienībai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

seniors_active_web.jpg

 

co-fund_erasmus-1.jpg

 

 

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste