Attēls: Konkurss Te rodas 2024 būs!

Pēc Gulbenes novada pašvaldības domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas balsojuma, uz 2024. gada 25. aprīļa pašvaldības domes sēdi tiek virzīts lēmumprojekts par konkursa “Te rodas!” organizēšanu šovasar!

Pēc pērn atsāktās tradīcijas, apciemot un ieraudzīt skaistas, sakoptas sētas, kopīpašumus, kā arī lielākus un mazākus uzņēmumus, arī šogad Gulbenes novada pašvaldība ir iecerējusi konkursu īstenot. Tā nolūks ir veicināt novada iedzīvotāju un teritoriju īpašnieku ieinteresētību sev piederošo īpašumu sakopšanā, apzaļumošanā un vizuālā tēla pilnveidošanā.

2023. gadā gan vērtēšanas process, gan arī noslēguma ekskursija pa atsevišķām sakoptākajām sētām un sirsnīga kopā būšana noslēguma pasākumā, liek domāt, cik svarīgs ir ikkatra ieguldījums savā sētā, apkārtnē vai uzņēmumā, lai Gulbenes novads kopumā būtu pievilcīgs gan mums pašiem, gan arī ciemiņiem.

Ka ir svarīgi darīt, veidot un arī būt pamanītam, novērtētam. Un cik daudzos gadījumos tas ir paveikts ar mazumiņu, bez lieliem finanšu ieguldījumiem, ja vien ir vēlme un darba mīlestība.

Arī 2024. gada konkursa nolikums paredz noteikt labāko nominācijās:

  • “Sakoptākā sēta” (tiek noteikti divi uzvarētāji – privātmāja pilsētas vai ciema administratīvajā teritorijā, viensēta ārpus pilsētām un ciemiem);
  • “Sakoptākā pašvaldības iestāde vai struktūrvienība”;
  • “Čaklākais” mājražotājs”;
  • “Sakoptākā biznesa vide”;
  • “Skaistākais balkons”;
  • “Pagasta prieks un lepnums”.

Iesniegt pieteikumu dalībai konkursā vai pieteikt citu pretendentu, iepriekš to saskaņojot ar objekta īpašnieku, plānots, ka varēs ikviena fiziska vai juridiska persona, vēršoties attiecīgās administratīvās teritorijas pilsētas vai pagasta klātienē, nosūtot pieteikumu pa pastu vai elektroniski parakstītu pieteikumu uz attiecīgās pārvaldes e-pasta adresi līdz šā gada 10.jūnijam!

! Konkursa attiecīgajā nominācijā nevar tikt izvirzīts pretendents, kurš 2023. gadā tika atzīts par attiecīgās konkursa nominācijas uzvarētāju.

Lai top, lai rodas!