Projekti

Būvuzņēmējs SIA “Akvilons Z” ir pabeidzis Gulbenes novada valsts ģimnāzijas vēsturiskās ēkas piebūves telpu atjaunošanu, tajā skaitā grīdu, sienu un griestu atjaunošanu, durvju nomaiņu, kā arī iekšējo inženiertīklu pārbūvi. Šobrīd norisinās mēbeļu un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju plānošana un iepirkumu veikšana šī korpusa aprīkošanai. Līdz jaunā mācību gada sākumam tiks pabeigta iekšējo inženiertīklu pārbūve visā ģimnāzijas ēkas vēsturiskajā daļā.

ģimnāzija
ģimnāzija
ģimnāzija

Vienlaikus pabeigta pārējās vēsturiskās daļas mācību telpu pārbūves projektēšana, un tuvākajā laikā plānots izsludināt iepirkumu par būvniecības darbu veikšanu.

ģimnāzija

Projekta Nr.8.1.2.0/17/I/013 kopējās izmaksas plānotas 5 081 703,40 EUR apmērā. Attiecināmās izmaksas 4 736 985,44 EUR, no tām ERAF finansējums 3 029 878,00 EUR jeb 63,962155681 %, valsts budžeta finansējums 426 776,86 EUR jeb 9,0094611%, pašvaldības finansējums 1 280 330,58 EUR jeb 27,0283832%. Neattiecināmās izmaksas – 344 717,96 EUR (pašvaldības budžeta finansējums). 

ieguldījums tavā nākotnē

Vita Lāčkāja,
Attīstības un projektu nodaļas
vecākā projektu vadītāja