Projekti

Divas nedēļas kopš mūsu novadā ciemojās brīvprātīgie no Lielbritānijas un Portugāles nu ir pagājušas. Brīvprātīgie ne tikai palīdzēja pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs”, Gulbenes sākumskolas un Gulbenes 3.pirmsskolas izglītības iestādes „Auseklītis” darbā, bet arī aiz sevis atstāja ko paliekošu.

Šo divu nedēļu laikā Lielbritānijas un Portugāles brīvprātīgajiem sadarbībā ar Gulbenes novada bibliotēku bija nepieciešams atrast faktus par savām valstīm. Pašiem bija jāizlemj tas, kas viņuprāt visvairāk raksturotu dzimteni. Tāpat bija jāpiemeklē attēli, kas vislabāk atspoguļotu kādu notikumu vai faktu. No izveidotajiem plakātiem tika radīta fotogrāfiju izstāde par savām valstīm, kas izstādīta Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ēkas otrajā un trešajā stāvā. Brīvprātīgie no Lielbritānijas lielāko uzsvaru lika uz politisko procesu – Brexit, savukārt pārstāves no Portugāles uzsvēra to, ka kopumā viņu tauta ir ļoti viesmīlīga, līdz ar to portugāļi daudz gatavo un ilgu laiku pavada virtuvē.

Aktivitātes notiek starptautiska projekta „Local and International Active Seniors” (Aktīvs seniors) Nr. 2017-1-UK01-KA204-036596 ietvaros. Projekts tiek finansēts ar Eiropas Savienības atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Eiropas Savienībai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

seniors_active_web.jpg
co-fund_erasmus-1.jpg

 

 

 

Vanda Jurita Bariņa