Projekti
t_1_10-2.jpg

 

30.septembrī Gulbenes jauniešu centra “Bāze” telpās pulcējās gan aktīvākie novada jaunieši, kam rūp un interesē jauniešu ikdienas uzlabošana, gan Gulbenes novada domes politiķi un speciālisti.

Vairāk nekā divu stundu garumā tika diskutēts par jauniešu vajadzībām, interesēm un viņu redzējumu, kas jāpilnveido pilsētā un novadā, lai uzlabotu dzīves vidi.

Strādājot trijās darba grupās, jaunieši un politiķi iezīmēja nākamgad darāmo jauniešu centrā “Bāze” – tie būs vairāki interesanti un radoši pasākumi, piemēram, ekstrēmā sporta nometne; analizēja Gulbenes novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļas iespējas, norādot, ka viens no galvenajiem nodaļas uzdevumiem ir virzīt pilsētas stadiona rekonstrukcijas projektu; diskutēja par skolu pašpārvalžu aktīvāku iesaistīšanos pašvaldības lēmumu pieņemšanā, kas skar jaunatnes jomu.

Diskusijas dalībnieki atzina, ka šādas tikšanās dod iespēju gan tikties klātienē ar domes deputātiem, gan pašiem izvērtēt savās iespējas.

logo-global.png

Projekts „Globālās izglītības sabiedrības veidošana”, līguma Nr. DCI-NSAED/2012/287-929. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Eiropas Savienībai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Jana Igaviņa, Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste