Projekti

Šogad vairāk nekā 1900 Gulbenes novada bērnu un jauniešu piedalījās ikgadējās Karjeras nedēļas pasākumos, kuri norisinājās no 14. līdz 18.oktobrim un šogad bija  veltīti nākotnes profesijām un prasmēm, kas būs nepieciešamas nākotnes darba tirgū. Karjeras nedēļu jau septīto gadu organizēja Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar pašvaldībām.

Šogad jauniešiem bija iespēja piedalīties:

14.10. Karjeras nedēļas starta pasākumos novada skolās (Karjeras nedēļas atklāšanas līnijas, klases stundas, tikšanās ar profesiju pārstāvjiem), ko organizēja skolu pārstāvji;

15.10. Seminārā vidusskolēniem par augstākās izglītības piedāvātajām iespējām:

Gulbenes 2.vidusskolā- Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas un Latvijas Lauksaimniecības universitātes piedāvājums, Gulbenes novada valsts ģimnāzijā-  Rīgas Stradiņa universitātes un Vidzemes Augstskolas  iespēju izzināšana, ko aktīvi izmantoja 10.-12.klašu skolēni no visām novada vidējās  izglītības iestādēm;

16.10. Atvērto durvju dienā skolēniem vairāk nekā  vairāk nekā 60 novada uzņēmumos un iestādēs, kur skolēni devās izzināt darba vidi uz vietas  uzņēmumos un iestādēs, tikties ar profesionāļiem, lai iepazītu profesijas un to darba specifiku, šo iespēju izmantoja ap 800 pasākuma dalībnieku;

Gulbenes 2.vidusskolā tikšanās ar  Rekrutēšanas un atlases centra pārstāvjiem un militārās karjeras iespēju izzināšanā;

diskusijā vidusskolēniem  par mākslīgā intelekta sistēmām kā nopietnu nākotnes sastāvdaļu "Šodien sākas nākotne", kas norisinājās Valmieras tehnikumā un kurā piedalījās 17 jaunieši no Gulbenes 2.vidusskolas, Gulbenes novada valsts ģimnāzijas, Lejasciema vidusskolas un Lizuma vidusskolas;

17.10. Informācijas dienā profesionālās izglītības iestādē- Ogres tehnikuma programmu realizācijas vietā Rankā, ko apmeklēja ap 60 pamatskolas vecumposma 7.-9.klašu skolēnu,

Sporta un prāta sacensībās “Lielā balva”, kas tika organizētas Sporta centrā 7.-8. klašu skolēniem;

18.10. Karjeras nedēļas noslēguma un izvērtējuma pasākumi novada skolās.

Straujā tehnoloģiskā attīstība, kā arī mākslīgā intelekta un robotizācijas ienākšana mūsu ikdienā jauniešiem par gudru savas karjeras izvēli un plānošanu liek domāt jau tagad. Ir svarīgi jau šobrīd attīstīt specifiskas prasmes, kas palīdzēs piemēroties darba tirgus mainībai nākotnē. Paši jaunieši norādīja, ka tikšanās ar  IT uzņēmuma Apply dibinātāju un vadītāju Agni Jakuboviču un  Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra Prognožu nodaļas vadītāju Andri Vīksnu palīdzēja gūt labāku priekšstatu gan par šī brīža darba tirgu un dažādām nozarēm, gan profesiju attīstību nākotnē. Uzņēmējs A. Jakubovičs pauda viedokli, ka mākslīgā intelekta sistēmas saredz kā nopietnu nākotnes sastāvdaļu, kuras kombinējot, var panākt maksimāli augstu efektu, nākotnē liela nozīme būs arī prasmei ātri pielāgoties, tikt galā ar dažādām situācijām, kā arī nepārtraukti mācīties un profesionāli pilnveidoties.” Pēc diskusijas vidusskolēniem "Šodien sākas nākotne" par mākslīgā intelekta sistēmām kā nopietnu nākotnes sastāvdaļu Lejasciema vidusskolas skolniece Violeta atzina, ka pasākums viņu iedvesmojis un pievienotā vērtība ir būtiska atklāsme, cik svarīgi katram jaunietim tiekties uz saviem mērķiem un to īstenošanu.

Par Karjeras nedēļu

Karjeras nedēļa ir ikgadējs pasākumu cikls, kura laikā jauniešiem ir iespēja iepazīt iespējamo nodarbošanos  nākotnē, tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, apmeklēt uzņēmumus un saņemt karjeras konsultācijas. Jaunieši var piedalīties diskusijās, radošajās darbnīcās, konkursos un citos izglītojošos pasākumos.  

Karjeras nedēļu organizē VIAA sadarbībā ar 83 Latvijas pilsētām un novadiem.

Aktivitātes organizētas projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, Nr. 8.3.5.0./16/I/001.

log-esf.jpg

Jolanta Zirne,
Gulbenes novada Izglītības pārvaldes pedagogs karjeras konsultants