Projekti

Noslēgumam tuvojas Gulbenes novada valsts ģimnāzijas vēsturiskās daļas mācību telpu pārbūves darbi, tādējādi nodrošinot skolēniem un pedagogiem mūsdienu prasībām atbilstošu mācību vidi.

“Darbi veicās labi līdz brīdim, kad grīdas seguma maiņas laikā atklājām, ka viena no starpstāvu pārseguma sijām ir satrupējusi. Projektu realizācijas procesā pašvaldībā nereti nākas saskarties ar nestandarta situācijām, kas prasa ātru risinājumu. Arī šoreiz likām galvas kopā ar būvprojekta izstrādātāju un būvdarbu veicēju, lai meklētu alternatīvas. Šobrīd problēma ir atrisināta, veicot visus nepieciešamos pasākumus, lai uzturēšanās ēkā būtu droša. Šajā ēkas daļā tiks izveidots metodiskais centrs, nodrošinot kvalitatīvu mācību vidi pedagogu profesionālajai pilnveidei. Savukārt multimediju centrā skolēniem būs pieejama teorētiskās informācijas bāze, kur viņi varēs apgūt zināšanas neformālā vidē. Klases tiks aprīkotas ar nepieciešamajām inženierkomunikācijām, nepazaudējot kultūrvēsturiskā pieminekļa “garšu”, bet ēkas 1. stāvā tiks nodrošināta vides pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Plānots, ka būvdarbi šajā ģimnāzijas daļā notiks aptuveni vēl mēnesi,” informē Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas vadītājs Jānis Barinskis.

Paralēli šiem darbiem ir izstrādāts būvprojekts un veikta projekta ekspertīze bijušās Gulbenes sākumskolas telpu pārbūvei. Tuvākajā laikā plānots uzsākt iepirkuma procedūru, lai noskaidrotu būvdarbu veicēju. Ja viss noritēs bez aizķeršanās, tad iecerētie būvdarbi noslēgsies līdz 2020.gada 1.septembrim.

“Šajā ēkā veiksim kosmētisko remontu atsevišķās klašu telpās, daļēji atjaunosim ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu, uzstādīsim ventilācijas iekārtas gaisa apmaiņas nodrošināšanai, papildināsim un atjaunosim elektroapgādes sistēmu. Projekta ietvaros veiksim arī būtiskus uzlabojumus ugunsdrošības nodrošināšanā – kāpņu telpās uzstādīsim normatīviem atbilstošas ugunsdrošas konstrukcijas, visā ēkā ierīkosim jaunu ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, kā arī balss apziņošanas sistēmu,” stāsta Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas energopārvaldnieks Sandis Kalniņš.

Aktivitātes veiktas projekta “Gulbenes novada vispārējo izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” (Nr.8.1.2.0/17/I/013) ietvaros.

Foto: K.Upāns

ieguldījums tavā nākotnē

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste