Projekti
nit02.png

 

No 8. līdz 12.februārim uz Nītas un Porttalbotas pašvaldību (Velsa, Lielbritānija) devās Gulbenes novada pārstāvji, lai piedalītos pēdējā starptautiskajā projekta “Globālās izglītības sabiedrības veidošana” partneru sanāksmē.

“Vizīte Velsā noritēja divos etapos. Pirmajā etapā kopā ar partneriem no Velsas Un Katalonijas izvērtējām projekta rezultātus. Katrs partneris sniedza atskatu uz veiktajām aktivitātēm, kā arī izrunājām jautājumus, kas saistīti ar atskaišu sagatavošanu un projekta auditu. Dalījāmies pieredzē par to, kas bija izdevies labi, kas ne tik labi. Savukārt otrajā etapā mūs iepazīstināja ar Velsas izglītības iestāžu darbību. Apmeklējām divas vispārizglītojošās skolas. Vienā no tām redzējām, kā notiek gatavošanās ikgadējam nacionālajam festivālam. Apmeklējām koledžu ar profesionālās izglītības ievirzi, kurā varējām iepazīties ar vienas projektā veiktās aktivitātes rezultātiem. Koledžas skolēni pamatskolas skolēniem pasniedza meistarklases, piemēram, ēst gatavošanā. Degustējām skolēnu sagatavotās maizītes, klausījāmies stāstus par to, kā viņiem veicies. Patīkama izvērtās tikšanās ar Nītas un Porttalbotas pašvaldības mēru, kuras laikā pārrunājām projektā gūto pieredzi un turpmākās sadarbības iespējas, ” stāsta Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja Daiga Muktupāvela.

Gan Nītas un Porttalbotas pašvaldība, gan La Selvas pašvaldība (Katalonija, Spānija) atzinīgi novērtēja sadarbību ar Gulbenes novada domi – mūsu speciālistu darba stilu un atbildīgo attieksmi. Tika izteikta vēlme arī turpmāk sadarboties kopīgos projektos.

Gulbenes novada dome sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību 16.martā Gulbenē organizēs sabiedrības forumu/projekta noslēguma konferenci, kurā runās par pašvaldības lomu globālajā pasaulē.

logo-global.png

 

Aktivitātes organizētas projektas „Globālās izglītības sabiedrības veidošana”, līguma Nr. DCI-NSAED/2012/287-929, ietvaros. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Eiropas Savienībai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

G.Krevica, Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste