Projekti
att

Šobrīd Gulbenes novada Beļavas ciemā norit jaunas centrālās siltumapgādes sistēmas izbūves darbi. Šai apkures sistēmai tiks pieslēgts Beļavas Tautas nams, blakus esošā daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, veikals, pagasta pārvaldes ēka, kurā atrodas arī pirmsskolas vecuma bērnu grupiņas.

„Esošā siltumapgādes sistēma ir vairāk nekā 40 gadus veca, ar malkas apkures katlu, bez siltumtrašu izolācijas, kas rada lielus siltuma zudumus, līdz ar to ietekmējot siltumenerģijas tarifu. Sezonā tika nodarbināti četri kurinātāji. Savukārt jaunās apkures sistēmas „sirds” būs moderns, automatizēts granulu apkures katls ar granulu tvertni. Līdz ar to cilvēka iesaiste siltuma ražošanas procesā būs minimāla. Šādi tiks ietaupīti līdzekļi uz kurinātāju algām un attiecīgi samazināsies tarifs iedzīvotājiem. Jāpiebilst, ka uz visām minētajām ēkām tiks izbūvētas arī pilnībā jaunas siltumtrases,” stāsta Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas vadītājs Jānis Barinskis.

Minētās aktivitātes notiek starptautiska projekta “Zemas temperatūras centralizētās siltumapgādes sistēmas tehnoloģijas Baltijas jūras reģionam“ (LowTEMP) ietvaros. Un šis objekts Beļavas ciemā ir viens no vērienīgākajiem pilotprojektiem, kas tiek realizēts starp visiem ārvalstu partneriem. Uz iegūto rezultātu bāzes tiks izstrādāta Zemas temperatūras apkures sistēmas ieviešanas metodoloģija un stratēģija 4. paaudzes centralizētās siltumapgādes sistēmu ieviešanai, kas kalpos kā paraugs citām Eiropas valstu pašvaldībām.

Lai klātienē novērtētu aktivitātes, septembra nogalē projekta partneri no Dānijas, Somijas, Vācijas, Polijas, Igaunijas, Zviedrijas un Lietuvas viesojās Beļavas ciemā, iepazinās ar koģenerācijas stacijas, masīvkoka mēbeļu uzņēmuma SIA „Avoti SWF” un granulu ražotnes darbību Lizuma pagastā, apliecinot, ka arī Gulbenes novadā uzņēmējdarbībā pielieto bezatkritumu sistēmas principu, koksnes apstrādes atkritumus izmantojot citu produktu ražošanā. Divu dienu laikā tika novērtēts arī Gulbenes novada kultūrvēsturiskais mantojums.

Projekts „Zemas temperatūras centralizētā siltumapgāde Baltijas jūras reģionam” (LowTEMP) tiek īstenots Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014.- 2020. gadam ietvaros ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda un Eiropas teritoriālās sadarbības Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas instrumenta atbalstu.

Interreg programmas finansējums Gulbenes novada pašvaldības dalībai projektā ir 180 000 eiro, savukārt pašvaldības līdzfinansējums dalībai projektā ir 27 000 eiro.

Projekts tiek finansēts ar Eiropas Savienības atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Eiropas Savienībai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

logo

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada domes vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste