NVO Biedrība Sateka Aptauja
Biedrības Sateka vizuālis aptaujai

Kopā veidosim savu dzīves vidi!

Biedrība “SATEKA” ir uzsākusi darbu pie biedrības darbības teritorijas attīstības stratēģijas izstrādes 2023.-2027.gadam. Balstoties uz šo stratēģiju Gulbenes novada uzņēmējiem, organizācijām, iestādēm un iedzīvotājiem būs iespēja saņemt finansējumu savu vajadzību, mērķu īstenošanai un savas dzīves vides pilnveidošanai.

Stratēģijas izstrādes sākuma posmā veicam esošās situācijas apzināšanu, tādēļ aicinām Gulbenes novada iedzīvotājus, uzņēmējus, biedrību un pašvaldības pārstāvjus būt aktīviem un iesaistīties stratēģijas izstrādē. Kā to darīt?

Aicinām jūs aizpildīt aptaujas anketu, veltot apmēram 10 minūtes laika un atbildēt uz vienkāršiem jautājumiem par dzīvesvietu. To var izdarīt līdz 2023.gada 15.februārim. Aptauja ir anonīma. 

Ataujas anketa pieejama: https://ej.uz/aptaujaSATEKA

Aptaujā sniegtās atbildes ļaus identificēt:

- vietējiem iedzīvotājiem nepieciešamo dzīves vides uzlabošanai;

- uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās darbības;

- atbalsta virzienus nākotnē.