Pašvaldība informē
att

Saskaņā ar Gulbenes novada domes 2020.gada 26.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.26 “Kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi” reizi gadā  kapsētas apsaimniekotājs apseko nekoptās kapavietas, sastāda aktu par katru nekopto kapavietu un marķē to ar brīdinājuma zīmi.

Redzot brīdinājuma zīmi, lūdzam kapavietas uzturētāju vai viņa pilnvaroto personu sazināties ar Gulbenes labiekārtošanas iestādes kapsētas pārzini (m.t. +371 26460306).

Brīdinājuma zīme ir mietiņš ar dzeltenā krāsā nokrāsotu augšējo daļu, kurā norāda aktēšanas gadu (GGGG – attiecīgais aktēšanas gads).

Brīdinājuma zīmi nostiprina nekoptās kapavietas laukumā vismaz 0.5 m augstumā, augšējo daļu iekrāsojot viegli pamanāmā dzeltenā krāsā. Ja trīs gadu laikā ir sastādīti trīs akti par nekopto kapavietu un kapavietas uzturētājs vai viņa pilnvarotā persona pēc trešā akta sagatavošanas trīs mēnešu laikā nav sakopusi kapavietu un nav ieradusies pie kapsētas apsaimniekotāja, kapavietu uzskata par aktētu. Šajā gadījumā kapsētas apsaimniekotājam ir tiesības kapavietu nolīdzināt un piešķirt to virsapbedījumam.

Gulbenes labiekārtošanas iestāde informē, ka 2022.gadā ir apsekojusi un atzinusi par nekoptām 65 kapavietas Gulbenes vecajos kapos un 15 kapavietas Tanslavu kapos.

Par nekoptām atzīto kapavietu adreses (sektors, vieta):

Tanslavu kapsētā – F56a, F57, G56, G63, H3, H8, H16, J35, J50, K5, L1, L10, L20, N34, N35.

Gulbenes vecajos kapos – A62, B65, B75, B85a, B100, B116, B179, B179a, B179d, B203, B254, C45, C74a, C98, D95a, D221a, E186, F114, F130, F307, G48, G77, G78, G166, G269a, H30, I157, I173, J105, L91, L92, L131, L174, L190, L202, L205, L206, M97, M109, M111, M113, N147, N150, N151, O20, R83, R104, R105, R106, R190, T2 T92, T109, T110, T178a, T183, T195, U21, U59, V82, V104, Z207, Z208, Z209, Z178.