Attēls: brīdinājuma zīme kapos

Saskaņā ar Gulbenes novada domes 2020.gada 26.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.26 “Kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi” reizi gadā  kapsētas apsaimniekotājs apseko nekoptās kapavietas, sastāda aktu par katru nekopto kapavietu un marķē to ar brīdinājuma zīmi. Brīdinājuma zīmi nostiprina nekoptās kapavietas laukumā vismaz 0.5 m augstumā, augšējo daļu iekrāsojot viegli pamanāmā dzeltenā krāsā. Ja trīs gadu laikā ir sastādīti trīs akti par nekopto kapavietu un kapavietas uzturētājs vai viņa pilnvarotā persona pēc trešā akta sagatavošanas trīs mēnešu laikā nav sakopusi kapavietu un nav ieradusies pie kapsētas apsaimniekotāja, kapavietu uzskata par aktētu. Šajā gadījumā kapsētas apsaimniekotājam ir tiesības kapavietu nolīdzināt un piešķirt to virsapbedījumam.

Gulbenes labiekārtošanas iestāde informē, ka 2023.gadā ir apsekojusi un atzinusi par nekoptām 4 kapavietas Tanslavu kapos un 55 kapavietas Gulbenes vecajos kapos.

Par nekoptām atzīto kapavietu adreses (sektors, vieta):

Tanslavu kapsētā – G56; G63; K5; N35.

Gulbenes vecajos kapos – A25; A62; A76a; A136; B65; B75; B100; B151; B179; B179a, B179d; B203; B247; B250; B254; C30; C31; C74a; D95a; F5; F6; F158; F192; F227; G48; G77; G95; G100; G210; G211; G212; G269a; I173; K84; K100; K111; K135; K140; L129; L131; L174; L202; L205; L206; M113; R104; R105; R106; R190; V82; V104; Z178; Z207; Z208; Z209.

Redzot brīdinājuma zīmi, lūdzam kapavietas uzturētāju vai viņa pilnvaroto personu sazināties ar Gulbenes labiekārtošanas iestādes kapsētas pārzini (t. +371 26460306).