Projekti
b.jpg

Pagājušā gada oktobrī tika uzsākti taciņu ap Emzes dīķi atjaunošanas darbi projekta „Tūrisma infrastruktūras uzlabošana Emzes parkā” (Nr. 1-08/34/2021) ietvaros. Taciņu atjaunošanas darbus veica SIA “Rubate” pēc SIA “Marten projekti” izstrādātās tehniskās dokumentācijas. Šī gada maija mēnesī būvniecības darbi ir nodoti ekspluatācijā.
Projekta ietvaros atbilstoši iecerei atjaunota taciņa ap Emzes dīķi (ezeru), izbūvējot smilts un grants slāni, uzstādīti labiekārtojuma elementi (soliņi, atkritumu urnas, barjeras, takas marķējuma stabiņi, virziena norādes un robežzīmes), kā arī uzstādīti 2 informācijas stendi. Informācijas planšetes stendos ar saistošo Emzes parka stāstu un informāciju par sastopamajām dabas vērtībām tiks uzstādītas līdz jūnija beigām, kad arī gaidāms Emzes parka taku atklāšanas pasākums.

Projekta mērķis ir Emzes parka kultūrvēsturiskās zonas ap Emzes dīķi tūrisma infrastruktūras uzlabošana, nodrošinot sakārtotu, pieejamu teritoriju, kā arī informācijas un izziņas iespējas par unikālo dabas objektu, tajā pašā laikā mazinot nelabvēlīgo ietekmi uz apkārtējo vidi.

Vēlamies atgādināt, ka taciņas nav paredzētas braukšanai ar kvadracikliem un citu autotransportu. Tāpat arī parks nav paredzēts savu sadzīves atkritumu izmešanai. Aicinām cilvēkus novērtēt dabas vērtību, kas mums ir pieejama!

Kopējās projekta izmaksas ir 42 075,08 EUR, no tām LVAF finansējums 29 999,00 EUR.

Projekts tiek īstenots aktivitātes “Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošanas pasākumi” pasākuma “Tūrisma infrastruktūras uzlabošana ĪADT” ietvaros, aktivitāšu īstenošana norit sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi.

2-1.jpg

 

 

1-1.jpg

 

 

 

 

 Elīna Strode,

Attīstības un projektu nodaļas vecākā projektu vadītāja