Projekti

30.maijs Gulbenes novada jaunatnes un pašvaldības darbiniekiem, kā arī citi interesentiem bija kā saliedēšanās diena, kuras laikā Dārta Dīvāne un Rihards Račko dalījās ar savu Rumānijas stāstu – pieredzes vizīti Timišoaras starpkultūru institūtā par sabiedrības līdzdalības un starpkultūru jautājumiem. Tā kā Gulbenes novadā šobrīd aktuāla ir savstarpējā sadarbība, tad tika analizēti sadarbības modeļi un iespējamās sabiedrības iesaistīšanas metodes. Izmantojot dažādas spēles, tika veicināta arī pasākuma dalībnieku savstarpējā mijiedarbība.

Jau iepriekš tika vēstīts, ka Gulbenes novada pašvaldība ir iesaistījusies starptautiskā projektā „Be:In (Inclusive participation: best practice sharing and networking)” (Iekļaujošā līdzdalība: dalīšanās labajā praksē un tīklošanās), kura mērķis ir pieredzes un labās prakses apmaiņa starp pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām dažādu sabiedrības līdzdalības veicināšanas metožu apgūšanai.

Jūlija beigās Gulbenes novada pašvaldības pārstāvis Polijā piedalīsies projekta noslēguma pasākumā, kurā diskutēs par visu projekta partneru labo prakšu apkopošanu vienā dokumentā.

att

Šis projekts (Nr. 2016-1-FR01-KA204-024219) tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada domes vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste