Projekti
Viena no termokameras fiksācijām ēkai Vienības ielā 5, Beļavā. Sarkanā krāsa – siltuma zudumi
att

Turpinot diskusiju par energoefektivitātes pasākumu ieviešanu un pārdomātu energopārvaldību reģionos, 8. oktobrī koka ēku renovācijas centrā “Koka Rīga” pulcējās jomas speciālisti, lai pārrunātu instrumentus, kas sniedz garantiju energoefektivitātes pasākumu īstenošanā, kā arī lai runātu par zemas temperatūras centralizētās siltumapgādes ieviešanas pieredzi Vidzemes pašvaldībās.

 

Ēku saglabāšanas un energotaupības biroja pārstāve Laila Māra Pesoa iepazīstināja klātesošos ar energoefektivitātes pakalpojuma līgumu, kas citās Baltijas jūras reģiona valstīs tiek saukts par EPC (angļu val. Energy Performance Contract). Tas ir ilgtermiņa līgums ar uzņēmumu/izpildītāju jeb energoefektivitātes pakalpojuma sniedzēju. Līgums tiek noslēgts, lai īstenotu energoefektivitātes veicinošus pasākumus ēkā ar garantētu enerģijas ietaupījumu un lai samazinātu risku neveiksmīgai ēkas atjaunošanai, kad būvdarbi ēkā nesasniedz gaidīto efektu. Savukārt Daudzpakalpojuma līgums (Multi-service contract) tiek izmantots gadījumos, kad esošajās ēkās vai jaunu ēku celtniecībā ir vēlme integrēt kopīgos ieguvumus, kas var būt arī daļa no energoefektivitātes pakalpojuma līguma. Kopīgie ieguvumi var būt apgaismojuma kvalitāte, telpu gaisa temperatūra, iekštelpu gaisa kvalitāte, trokšņu līmenis, estētiskās vērtības u.c. Daudzpakalpojumu līgums ietver sevī garantijas, ka līgumā iekļautie parametri tiks sasniegti arī pēc būvniecības procesa beigām, kas var motivēt ēkas īpašniekus un iedzīvotājus veikt lielākas investīcijas energoefektivitātē. Sanākušie jomas eksperti diskutēja, kā šos līgumus ieviest Latvijas situācijā. Vairāk par šiem līguma veidiem un citiem finanšu instrumentiem var uzzināt projekta “EFFECT4buildings” mājas lapā.

 

Iepazīstoties ar zemas temperatūras centralizētas siltumapgādes ieviešanas pieredzi Vidzemē, apskatījām projekta “LowTemp” ietvaros izveidoto stratēģiju pārejai uz zemas temperatūras siltumapgādes sistēmu, kas aprobēta uz Palsmanes ciema piemēra, kas ļautu samazināt siltumenerģijas tarifu. Klātesošo diskusijā par to, kādu sistēmu izvēlēties – centralizēto vai decentralizēto – tika secināts, ka bieži vien izdevīgāk ir centralizēt siltumapgādes sistēmu. Būtiskākais izaicinājums ir nodrošināt, lai tā būtu draudzīga klientiem.

“Varam novērot, ka Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldības kļūst aizvien kompetentākas vides un enerģētikas jautājumos, kur dažādu projektu ietvaros pārņem labāko praksi un ievieš inovatīvus risinājumus. Šobrīd dažas pašvaldības izmanto gan EPC līguma principus, gan kļūst par ražojošajiem patērētājiem, uzstādot, piemēram, saules paneļus,” pauž Vidzemes plānošanas reģiona energoefektivitātes eksperts Jānis Ikaunieks.

Turpinājumā Gulbenes novada pašvaldības energopārvaldnieks Krišjānis Upāns dalījās ar praktisku pieredzi un rezultātiem, kur projekta “LowTemp” ietvaros tika transformēta siltumapgādes sistēma, pārejot uz zemas temperatūras sistēmas ieviešanu Beļavas ciemā. Tāpat viņš dalījās nesenajā pieredzē saules paneļu uzstādīšanā uz novada domes ēkas jumta un izaicinājumiem šāda risinājuma uzstādīšanai publiskā ēkā. Savukārt projekta “Act Now” ietvaros Gulbenes novada pašvaldībai tikai izstrādāts Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns līdz 2030. gadam. Klātesošie tika iepazīstināti ar Gulbenes novada mērķiem līdz 2030. gadam, piemēram, samazināt enerģijas patēriņu pašvaldības ēkās un iekārtās par 20%, bet mājokļu sektorā par 5% līdz 2030. gadam. Tāpat arī samazināt CO2 emisijas par 16%, salīdzinot ar 2015. gadu.

Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta pārstāve Marika Rošā, kas izstrādāja Gulbenes novada energoplānu, uzsvēra energopārvaldības un energoplāna lielo nozīmi jebkurā pašvaldībā. Iepazīstinot ar Eiropas pilsētu finansēšanas mehānismu (EUCF), kur novadu pašvaldības var pieteikties finansējumam, lai veicinātu enerģētikas un klimata rīcības plānu ieviešanu, viņa aicināja meklēt inovatīvus un katrai pašvaldībai visatbilstošākos risinājumus.

Semināra noslēgumā koka ēku renovācijas centra “Koka Rīga” speciālisti demonstrēja būtiskākos aspektus ilgtspējīgu koka ēku atjaunošanā.

Seminārs tika organizēts Vidzemes plānošanas reģiona īstenoto projektu “EFFECT4buildings” un “LowTEMP” ietvaros. Vairāk par projektu aktivitātēm Vidzemē uzziniet: http://www.vidzeme.lv/lv/projekti

Projekts Low TEMP: Low Temperature District Heating for the Baltic Sea Region  (Zemas temperatūras centralizētās siltumapgādes sistēmas tehnoloģijas Baltijas jūras reģionam) Nr.#R063 tiek finansēts ar Eiropas Savienības atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Eiropas Savienībai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

att

Rūta Ročāne,
sabiedrisko attiecību speciāliste
Vidzemes plānošanas reģionā