Projekti

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Gulbenes novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. Projekts "Parks without borders" Nr. LV-RU-023.

Zinošu un iedvesmojošu lektoru vadībā divu dienu garumā, 16. un 17.septembrī, Stāmerienas pilī norisinājās semināri par parku un dārzu apsaimniekošanu, ko bez maksas projekta “Parki bez robežām” ietvaros ikvienam interesentam piedāvāja Gulbenes novada pašvaldība.

“Katrā no dienām semināru apmeklēja vairāk nekā 40 dalībnieki. Semināru ietvaros piedāvājām papildināt zināšanas ar teritoriju kopšanu un veidošanu saistītos jautājumos, gan smelties idejas jauniem projektiem. Dalībnieki atzinīgi novērtēja katru lekciju, tomēr īpaši uzslavēja praktiskos padomus tehnikas un dārza instrumentu izvēlē, iedzīvotāju iesaistes stāstus no Stradu pagasta, lekciju par zāliena tēmu un iedvesmojošo Gundegas Skudriņas stāstījumu,” stāsta Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja Elīna Strode.

 

Atziņas no dažām lekcijām

Vineta Radziņa, ainavu dizainere
Vēsturisko un aizsargājamo teritoriju kopšanu labāk nesākt vispār, pirms nav pieaicināti atbilstošie speciālisti. Atsedzot skatu līnijas, svarīgi to darīt pakāpeniski un no viduspunkta (pamazām plešot redzeslauku), lai neizzāģētu vairāk, kā tas ir nepieciešams. Veidojot jaunus stādījumus, saprast, kā tie izskatīsies pēc vairākiem gadiem. Svarīgs ir komplekss redzējums par teritoriju - neaizmirt par pagātni, bet dzīvot šodienā un domāt par nākotni.

Anita Sideļska, Rūmenes muižas dārzniece
Parku un dārzu speciālistiem ir jābūt nemanāmiem - klientam/tūristam nevajadzētu manīt, ka tiek zāģēta malka, ravētas taciņas, pļauta zāle utt. Klienta ērtības pirmajā vietā. Speciālistu sadarbība un regulāra kopšana ir panākumu atslēga. Sekmīgai teritorijas uzturēšanai svarīgi ir arī labas kvalitātes instrumenti un tehnika, un katrai vienībai ir tam paredzētā vieta, izmantošanas laiks un veids.

Alise Rubene-Dūne, Stāķu parka attīstības aktīviste
Ja nav kultūras vietas, tad to ir iespējams radīt pašiem. Līdzcilvēku iesaiste izveidē ir nozīmīga, lai to veidotu funkcionālu un patīkamu pašiem. Nozīmīga ir arī izglītojošā funkcija. Radošas iniciatīvas saved kopā dažādus cilvēkus, uzņēmumus, iestādes, organizācijas un var pat popularizēt vietu valstiskā mērogā.

Jurģis Briedis, invalīdu un viņu draugu apvienības “APEIRONS” vides pieejamības eksperts
Vides pieejamību objektiem (gan dabas, gan ēkām) iespējams veidot arī estētiski pievilcīgi, lai, piemēram, netraucētu vēsturisko teritoriju koptēlu. Ne vienmēr nepieciešams izmantot koši dzeltenas kontrastlentas, galvenais ir izveidot kontrastu, kas var būt arī vizuāli skaists. Veidojot vides pieejamību, jāņem vērā dažādi aspekti, piemēram, cilvēks ar redzes traucējumiem galvenokārt koncentrējas uz kājām un zemi, viņš var arī nepamanīt noliekušos koku pār taku, kurā iespējams netīšām ietriekties. Margas labāk veidot apaļas formas, kas ir funkcionāli ērtāk rokai. Atpūtas vietas paredzēt arī cilvēkiem ratiņkrēslos, lai būtu ērti piebraukt, piemēram, pie galda un komunicēt ar citiem. Jautājumos, kas skar vides pieejamību droši var sazināties ar “Apeirona” pārstāvjiem, kuri var sniegt konsultācijas un ieteikt labākos risinājumus.

Mārtiņš Šternbergs, SIA "AINAVISTS" vadītājs, ainavu arhitekts
Veidojot zālienu, svarīgi saprast tā funkciju un noslodzi, tālāk var piemeklēt piemērotākos augus un to proporcijas. Ja teritorijas ir plašas, tad var veidot noteiktas zonas, kuras pļauj regulāri un kuras atstāt nepļautas ilgāku laiku. Labs palīgs nelielu teritoriju uzturēšanai var būt zālespļāvējs robots.

Gundega Skudriņa, pasākumu producente, uzņēmēja
Katra pasākumam ļoti svarīga ir vieta un telpa. Nozīmīgi pasākumos iekļaut izglītojošo elementu, lai cilvēks apzinās, piemēram, vietu, kurā viņš atrodas, uzzina ko jaunu par novadu, pagastu, muižu u.c. Vienmēr jāpiedomā pie veida, kā tiek pasniegta informācija - atmiņā labāk paliks tā informācija, kas pasniegta interesantā veidā, piemēram, dzeja, kas tiek lasīta, dzejniekam sēžot kokā. Stāsts un noskaņa paliek atmiņā daudz labāk par vienkāršu lekciju. Radošām idejām svarīgi paskatīties uz vietu un iespējām no cita skatu punkta.

Prezentācijas no semināriem pieejamas ŠEIT.

 

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste