Projekti

Gulbenes novada pašvaldība realizē starptautisku projektu “Drop’ In” (Iekļaut), kas šobrīd atrodas tā realizācijas vidus posmā. Visa procesa ideja un būtība ir piedāvāt dažādas neformālās izglītības metodes un rīkus skolotājiem darbā ar skolēniem, lai mazinātu riskus priekšlaicīgai mācību pamešanai. Šajā projektā ir iesaistījušies skolotāji no Tirzas pamatskolas un Lejasciema vidusskolas, kuri  apgūst dažādas metodes skolēnu  mācīšanās motivācijas paaugstināšanai, aktīvas līdzdalības veicināšanai un sevis un savu interešu un spēju apzināšanai.

Laika periodā no 2019.gada oktobra līdz 2020.gada martam tiek organizētas mācības skolotājiem, ietverot gan neformālās izglītības un efektīvas mācīšanās teorētiskos aspektus, gan praktiski apgūstot jaunas metodes, balstoties uz 21. gadsimta mācīšanās stūrakmeņiem – mācīties darot, mācīties dzīvot kopā, mācīties mācīties un mācīties būt. Svarīgi ir ne tikai apgūt jaunas metodes, bet arī integrēt tās skolotāju ikdienas darbā – gan mācību, gan audzināšanas darbā.  Tādēļ, pēc katras nodarbības tiek diskutēts ar skolotājiem, kā jaunapgūtās neformālās izglītības metodes var integrēt dažādos mācību priekšmetos un klases dzīvē.

Mācīšanās kopā, Sniega bumba, Delfu metode, Pasaules kafejnīca, Dabūt savu vārdu atpakaļ, Domāšanas tvertne, Tver mirkli, Manas prasmes, Aligatora stāsts, Profesiju karuselis, Skolas direktors un vēl citas aktivitātes ir un vēl tiks apgūtas lai palīdzētu skolēniem novērtēt izglītības un mācīšanās nozīmi katra personiskajā dzīvē, lai celtu pašapziņu un pašvērtību katrā skolēnā, lai pilnveidotu diskusijas un komandas darba prasmes, lai attīstītu aktīvās līdzdalības prasmes un piederības sajūtu savai klasei un skolai.

Interesants un brīžiem izaicinošs ir mācīšanās process – skolotāju diskusijas, dažādi viedokļi, līdzdalība, smiešanās, mēģināšana, aizdomāšanās par skolēniem un sevi, nepiekrišana, noliegums, iedvesmošanās, jaunu ideju ģenerēšana -  tas viss pieder pie kopīgā mācīšanās procesa. Bet ir viena lieta, kas šos pedagogus vieno – viņiem rūp skolēni, skola un kas notiek šeit un tagad!

Projekts turpinās. Mācīšanās un metožu izmēģināšana praksē arī vēl turpinās, tāpat kā turpinās dzīve un mūžam nemainīgās pārmaiņas.

Projekts “DROP’IN” (NR.2018-1-FR01-KA201-047884) tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Eiropas Savienības Erasmus+ programma
drop

 

 

Anita Birzniece,
projekta "DropIn" neformālās izglītības eksperte