Projekti

Jau trešo gadu Gulbenes novada dome koordinē apjomīgu Eiropas brīvprātīgā darba projektu, kura nosaukums šogad ceļ spārnos ("On Wings"). Gulbenes dome ir uzņēmusies koordinējošo lomu šajā projektā, palīdzot nodoršināt Eiropas brīvprātīgo jauniešu darbu 10 mēnešu garumā četrās novada organizācijās - Gulbenes novada sociālās aprūpes centrā “Tirza”, Tirzas pamatskolā, Ziemeļvidzemes putnu pētniecības biedrībā un Gulbīša vidusskolā. Projekta partnervalstis ir Baltkrievija, Portugāle un Itālija.

Brīvprātīgā darba projekts "On Wings" turpināsies līdz 2016.gada jūlijam.

wing-logo-1.png

Projekts “On Wings”, Nr. 2015-2-LV02-KA105-000834, tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Ilze Vanaga