Attēls: Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024

Gulbenes novada vēlēšanu komisija aicina pieteikt kandidātus darbam Gulbenes novada vēlēšanu iecirkņu komisijās

2024.gada 8.jūnijā notiks Eiropas Parlamenta vēlēšanas.

Saskaņā ar Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumu un Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukciju, kas apstiprināta ar Centrālās vēlēšanu komisijas 2022.gada 5.maija lēmumu Nr.14, Gulbenes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Sanita Mickeviča ir noteikusi novada vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu no 2024.gada 1.marta līdz 2024.gada 15.martam.  

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:

1) reģistrētām politiskām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām;

2) ne mazāk kā desmit vēlētājiem (turpmāk – vēlētāju grupa);

3) Gulbenes novada vēlēšanu komisijas loceklim.

Katra politiskā partija vai politisko partiju apvienība, vēlētāju grupa vai attiecīgās novada vēlēšanu komisijas loceklis katrā iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā septiņus kandidātus.

Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:

1) kurš prot latviešu valodu;

2) kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;

3) kurš vēlēšanās nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu saraksta iesniegšanai;

4) kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, attiecīgās pašvaldības domes deputāts;

5) kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis.

Pieteikumi Gulbenes novada vēlēšanu komisijai iesniedzami ar norādi “Gulbenes novada vēlēšanu komisijai”:

  • nosūtot tos pa pastu uz adresi Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401;
  • iesniedzot Gulbenes novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401);
  • vai nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pieteikumu uz e-pastu nvk@gulbene.lv.

Pieteikuma veidlapa pieejama Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā
Plašāka informācija Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā

Gulbenes novada vēlēšanu komisijas kontakti:

  • Komisijas priekšsēdētāja: Sanita Mickeviča, tālr.64497712, 26482014, e-pasts: nvk@gulbene.lv;
  • Komisijas sekretāre: Laima Priedeslaipa, tālr.64497714, 26338075, e-pasts: nvk@gulbene.lv.

Gulbenes novada administratīvajā teritorijā noteikti 18 vēlēšanu iecirkņi (novada vēlēšanu komisija izveido vēlēšanu iecirkņu komisijas piecu līdz septiņu locekļu sastāvā):

Nr.

p.k.

Iecirkņa
numurs

Iecirkņa nosaukums

Iecirkņa adrese

1.

445.

SPORTA SKOLA

Skolas iela 10A, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401

2.

446.

BEĻAVAS TAUTAS NAMS

Vienības iela 3, Beļava, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, LV-4409

3.

447.

OZOLKALNA SPORTA ZĀLE

„Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, LV-4410

4.

448.

DAUKSTU PAGASTA PĀRVALDE

Dārza iela 10, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, LV-4417

5.

449.

GULBENES SPORTA CENTRS

Skolas iela 12A, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401

6.

450.

DRUVIENAS PAGASTA PĀRVALDE

„Pamatskola”, Druviena, Druvienas pagasts, Gulbenes novads, LV-4426

7.

451.

GALGAUSKAS PAGASTA PĀRVALDE

Skolas iela 5, Galgauska, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads, LV-4428

8.

452.

JAUNGULBENES TAUTAS NAMS

„Kokles”, Gulbītis, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420

9.

453.

LEJASCIEMA KULTŪRAS NAMS

Rīgas iela 20B, Lejasciems, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, LV-4412

10.

455.

LITENES TAUTAS NAMS

„Pagastnams 1”, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4405

11.

456.

LIZUMA PAGASTA PĀRVALDE

„Akācijas”, Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, LV-4425

12.

457.

LĪGO KULTŪRAS NAMS

„Jaunstukmaņi”, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, LV-4421

13.

458.

RANKAS KULTŪRAS NAMS

„Ausmas”, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, LV-4416

14.

459.

STĀMERIENAS PAGASTA PĀRVALDE

„Vecstāmeriena”, Vecstāmeriena, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, LV-4406

15.

460.

KALNIENAS TAUTAS NAMS

„Kalnienas klubs”, Kalniena, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, LV-4406

16.

461.

STRADU PAGASTA PĀRVALDE

Brīvības iela 8, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401

17.

462.

STĀĶU PAMATSKOLA

„Stāķi 7”, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, LV-4417

18.

463.

TIRZAS KULTŪRAS NAMS

„Biedrības nams”, Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, LV-4424