Projekti
attels2

Aizvadītajā nedēļā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros ekspluatācijā tika nodoti trīs pašvaldības ceļi. Lejasciema pagastā tas ir ceļa posms Meņģele – šoseja P27, projekta nr.16-07-A00702-000005. Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 55 994.81, no tām publiskais finansējums EUR 50 395.33.

Galgauskas pagastā - ceļa posms Galgauska – Zemītes – Lielkaļi, projekta nr.16-07-A00702-000002. Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 88 876.80, no tām publiskais finansējums EUR 79 989.12.

Daukstu pagastā pārbūvēts ceļa posms Medņi – Daukstes, projekta nr. 16-07-A00702-000003. Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 71 075.32, no tām publiskais finansējums EUR 63 967.79.

Gan Daukstu pagasta pārvaldes vadītājs Uldis Doņuks, gan Lejasciema pagasta pārvaldes vadītājs Māris Milns un Galgauskas pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Biezais ceļu posmu pārbūvi vērtē atzinīgi, piebilstot, ka tas uzlabo kopējo infrastruktūru laukos, atvieglojot ikdienas pārvietošanos tiem, kas ikdienā izmanto šos ceļus. SIA “Rainis” valdes priekšsēdētājs Armands Lūkins, kurš ikdienā mēro Meņģeles ceļu, lai nokļūtu darba vietā, piebilst, ka lielās lietavas ir bijis pirmais nopietnais pārbaudījums grāvjiem: “Grāvjiem tā bija nopietna slodze – šur tur veidojās ūdens sastrēgumi, taču kopumā ūdens tika aizvadīts labi. Vēl maza nianse - lielā lauksaimniecības tehnika pielāgojas nobrauktuvēm, kas varēja būt nedaudz lielākas, taču kopumā sūdzēties nevar. Mūsu saimniecībai šis ceļš ir ļoti būtisks.”

Šobrīd pārbūve notiek ceļa posma Krūzītes – Spriņģi Beļavas pagastā, projekta nr.16-07-A00702-000001, projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 172 184.71, no tām publiskais finansējumu EUR 154 966.24 un ceļa posmā Dravenieki – Lapši Līgo pagastā, projekta nr.16-07-A00702-000004. Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 135 588.04, no tām publiskais finansējums EUR 122 029.23.

“Ceļu programma turpinās – tūlīt slēgsim līgumus par četru posmu pārbūvi, vēl norit sešu ceļu posmu projektēšanas darbi, bet kopējā sarakstā ir vairāk nekā 20 ceļu posmi, kas gaida savu kārtu. Piebildīšu, ka pašvaldības ceļu garums novadā ir vairāk nekā 600 kilometri,” informē Jānis Barinskis, Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas vadītājs.

Jana Igaviņa, Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste