Attēls: Pilotprojekta Energovienoti rezultātu pažiņošana un energopārvaldnieku apbalvošana

Noslēdzies Latvijas Vides aizsardzības fonda nacionāla līmeņa pilotprojekts “Energovienoti”, kas tika realizēts ciešā sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūtu (RTU VASSI) un Gulbenes novada pašvaldību.   

Projekta mērķis – vērot gan uzņēmumu, gan iedzīvotāju, gan pašvaldību energopratību.

Pagājušā gada septembrī Gulbenē daudzdzīvokļu mājām bija iespēja izvirzīt savus energopārvaldniekus, lai apkures sezonā mudinātu mājas iedzīvotājus veikt energotaupības pasākumus. Sākotnēji dalībai pieteicās sešas ēkas un uzņēmība bija dažāda. Energopārvaldība nav viegla, jo iedzīvotāju viedokļi un komforta prasības  atšķiras.   

Pilotprojektā Gulbenē kopš pagājušā gada oktobra RTU zinātnieki un mācībspēki, sadarbojoties ar novada pašvaldību, energopārvaldniekiem, daudzdzīvokļu namu vecākajiem un iedzīvotājiem īstenoja aktivitātes, kas palīdzēja samazināt siltumenerģijas patēriņu.

Pateicības vārdus  visiem energopārvaldniekiem par uzņēmību pieteikties, darboties un izturēt līdz galam "Energovienoti" rezultātu paziņošanas dienā teica Ingūna Brēmane, RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta pārstāve.   

Par sasniegtajiem rezultātiem Gulbenē

Daudzdzīvokļu mājas, kas ir sasniegušas ietaupījumus ir pirmie Latvijā, kas saņēma marķējumu “Energovienoti”. Tas ir apliecinājums iedzīvotāju labajām prasmēm savstarpēji vienoties, taupīt energoenerģiju un netērēt vairāk kā nepieciešams.

RTU veica visu projektā iesaistīto ēku novērtējumu, kā rezultātā 3 ēkām Gulbenē sasniegtie ietaupījumi ir līdzīgi. Novērtējumu par sasniegumiem projektā saņēma Skolas ielas 5/1, O.Kalpaka ielas 45 un Lazdu ielas 11/13 daudzdzīvokļu mājas.

Līdz ar saņemto ēkas projekta marķējuma zīmi, katrai mājai piešķirta Gulbenes novada pašvaldības naudas balva 500 eiro vērtībā apsaimniekošanas, tajā skaitā ēkas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai.

Kāds tad ir lielākais ietaupījums? Līdz pat 15% salīdzinājumā pret 2021.gadu un tas pierāda, ka paveikt VAR!