Projekti

2018.gada 20.aprīlī Lizuma vidusskolā notika karjeras izglītības pasākums “Esi savas dzīves saimnieks - DARI!”, kura mērķis bija radīt iespēju vidusskolēniem sevis un  sava radošā potenciāla atklāšanas un izmantošanas izzināšanai, nākotnes profesiju iepazīšanai, savu karjeras mērķu virzīšanas un vadīšanas prasmju pilnveidei.

Treniņnodarbību vadīja personīgās izaugsmes treneri jeb kouči Vineta Saulīte un Dainis Zaltans, sadarbībā ar vidusskolēniem izmantojot "win- win" savstarpējās sadarbības metodi, vadot komandu saliedēšanas spēles, piedāvājot jauniešiem treniņuzdevumus komunikācijas prasmju, radošuma un līderības prasmju attīstīšanai, kā arī paverot skatu nākotnes profesiju un profesionālo prasmju pasaulē. Katrs jaunietis tika rosināts pārdomām par savu potenciālo vietu darba tirgū un iespējamo profesiju jau pavisam drīzā nākotnē, veicot treneru piedāvātos uzdevumus un pārrunājot gūtos secinājumus nelielā darba grupā.

Lizuma vidusskolas skolnieces Amandas pārdomas pēc pasākuma: “Neierasta piektdiena vidusskolēniem - tikšanās ar karjeras izaugsmes veicinātājiem jeb koučiem. Tā bija diena, kas pavadīta ar diviem ļoti pozitīviem un patīkamiem cilvēkiem - Vinetu un Daini. Sākām ar dienas plāna izveidi, noskaidrojām, kāda ir sadarbība klasēs, iepazinām vairāk citus un sevi, noskaidrojām, kādam ir jābūt līderim, un ilgi centāmies paveikt vienu no sadarbības aktivitātēm, kas mums tā arī neizdevās,- iziet labirintu komandā. Cik grūti tomēr ir vadīt kādu cauri labirintam, ja viņam acis ir ciet, bet pārējā komanda sadarbojas, katrs pasakot tikai vienu vārdu, lai viņš atrastu ceļu labirintā, kuru paši pirms tam uz grīdas radījām.

Noslēgumā apkopojām savas īpašības un talantus un nospriedām, kas mēs varam būt nākotnē. Bija jautri un viegli, bet vērtīgi- ieguvām daudz jaunu zināšanu un vielu pārdomām. Gājām prom ar domu - jā, bija vērts!”

Aktivitātes organizētas projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, Nr. 8.3.5.0./16/I/001.

log-esf.jpg

Jolanta Zirne,
pedagogs karjeras konsultants, pasākuma organizatore