Projekti
sril01.png

 

Otrdien, 13. oktobrī, Gulbenes novada valsts ģimnāzijā viesojās televīzijas žurnālists Sandijs Semjonovs un biedrības GLEN (Eiropas jauniešu globālās izglītības tīkls) brīvprātīgais Jānis Ķirpītis. Jauniešiem un skolotājiem bija iespēja doties uz šo diskusiju un filmu un dziļāk palūkoties uz starptautiskās palīdzības nozīmi un ietekmi ilgtermiņā, līdz ar to gūt labāku izpratni un pieredzi šajā jomā.

Filma - “Šrilanka - ziloņiem pa pēdām” atainoja situāciju Šrilankā, parādīja attīstību 10 gadu laikā pēc lielā cunami, kas piemeklēja Šrilanku 2004. gada decembrī, paņemot aptuveni 2200 cilvēku dzīvības un kopumā skarot daudzus cilvēkus. Filma lika padomāt par to, kāda palīdzība ir nepieciešama nabadzīgajām valstīm un valstīm, ko skārušas šāda veida katastrofas. Jaunieši tika lūgti diskutēt un domāt, par to, kā ir iespējams uzlabot starptautisko palīdzību šādām valstīm un kā palīdzību varam sniegt mēs paši.

Filmā bija redzami iedzīvotāji, kuri pēc šīs nelaimes joprojām baidās, ka kaut kas tāds varētu atkārtoties un kuru sirdīs joprojām ir sāpes par zaudētajiem tuviniekiem un draugiem, bet daži pēc šīs katastrofas kardināli mainījuši savu attieksmi pret dzīvi, jo sapratuši, ka dzīvē ir jāizbauda katrs mirklis, kamēr vēl ir tāda iespēja. Tas lika padomāt, ka arī mums būtu vērtīgi padomāt par to, kā mēs skatāmies uz savu dzīvi un ko mēs varam mainīt, lai to uzlabotu. Tas, ko mēs varam darīt, lai palīdzētu citiem - nebūsim vienaldzīgi un domāsim, kā mēs varam palīdzēt līdzcilvēkiem arī no citām pasaules valstīm, jo mums šķietami mazas lietas spēj ienest kāda cita pasaulē gaismu!

logo-global.png

Projekts „Globālās izglītības sabiedrības veidošana”, līguma Nr. DCI-NSAED/2012/287-929. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Eiropas Savienībai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Klinta Pujate