Projekti

Iepazīstot Gulbenes novada uzņēmumus, 7.kl. zēni izteica vēlmi uzzināt uzņēmuma- konditorejas “Gardums” atrašanās vietu un darba specifiku, jo kūkas, cepumi un pīrāgi garšo visiem. Tāpēc 11.oktobrī devāmies ceļā, lai izzinātu, kā uzsākt “garšīgu” uzņēmējdarbību, cik lielam piedāvājumu klāstam jābūt un vēl daudzus citus jautājumus.

Bilde

Pārsteigumi sekoja cits citam:

  1. Neviltots pārsteigums puišiem bija tas, ka šai vietai ir iets garām, bet nav pamanīta šī konditoreja- kafejnīca.
  2. Gaumīgi iekārtotās telpas un cienasta šķīvis- skaidrs, kāpēc uzņēmuma nosaukums “Gardums”.
  3. Konditoreja jeb “Kūku bode” darbojas dažādos virzienos- piedāvā “Garduma” produkciju, neierastu dāvanu izvēli un iegādi, telpas svētku svinēšanai.
  4. Brīnišķīga uzņēmuma vadītāja- mierīga, laipna, bet enerģiska. Likās, ka viņai ideju pilna galva, ja tik būtu cilvēki, kas palīdz un laiks, kad visu realizēt.
  5. Vaļasprieks var pāraugt biznesā!
  6. Redzēt, kur top kūkas, kādu tehniku izmanto, viela pārdomām- tas tiešām nav neiespējami, bet jāstrādā daudz!

Paldies Inesei Veismanei par brīnišķīgo uzņemšanu un labiem padomiem uzņēmējdarbībā! 

Aktivitātes organizētas projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, Nr. 8.3.5.0./16/I/001.

Bilde

Galgauskas pamatskolas 7.kl. puiši un audzinātāja Liena