sociālais pakalpojums
Attēls: Grupu māja Tirzā svin gada jubileju

Aizvadītajā nedēļā gada jubileju atzīmēja Grupu mājā Tirzā. Tās iemītniekus un personālu sveikt bija ieradušies tuvi un tāli ciemiņi. Vislabākos novēlējumus teica Vidzemes plānošanas reģiona, Gulbenes novada pašvaldības, Gulbenes novada sociālā dienesta,  Dienas aprūpes centra Gulbenē, VSAC „Latgale” filiāles “Litene”, Tirzas pagasta pārvaldes pārstāvji, kā arī Tirzas pagasta iedzīvotāji. Ar muzikālu sveicienu jubileju kuplināja Andris Kozulis, bet ar dejām priecēja deju grupa “Degsme”.

Grupu mājas darbinieki teic paldies saviem atbalstītājiem par ziedojumiem un sadarbību: SIA “Dimdiņi”, Dainai Šeiderei, Kārli un Ligitai Dzeņiem, Tirzas  kultūras nama vadītāja  Aldai, Tirzas bibliotekārei Agritai, Tirzas baznīcai un Intaram  Raimondovam. Lai pietiek enerģijas, spēka, degsmes, un sirdsgudrības visam Grupu mājas kolektīvam!