Darbs. Uzņēmējdarbība Seminārs

Meža konsultāciju pakalpojumu centrs piedāvā BEZMAKSAS semināru par egļu astoņzobu mizgraužu izplatības riskiem un ierobežošanas pasākumiem.

11.aprīlī Ziemeļaustrumu virsmežniecības zālē, Pamatu ielā 14, Gulbenē.

- Atskats par MKPC paveikto, darbības virzieni 2023.gadā.
- Izmaiņas MK noteikumos Nr. 935 “Noteikumi par koku ciršanu mežā’’ un MK noteikumos Nr. 308. “Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi”.
- Egļu astoņzobu mizgrauža raksturojums, atpazīstamība. Izplatības riski reģionos, tā mazināšanas iespējas.
- Objekts mežā! Meža sanitārā stāvokļa apsekošana objektos. Egļu astoņzobu mizgraužu invadēto egļu atpazīšana. Pasākumi kaitēkļa ierobežošanai konkrētajā īpašumā, praktiski ieteikumi meža īpašniekam. Diskusijas

Lektori: Mairita Bondare (Meža konsultāciju pakalpojumu centrs), Aiva Zavacka (Valsts meža dienests), Oskars Zaļkalns (VMD Meža un vides aizsardzības daļas vecākais eksperts)

Izmantojam iespēju un piedalāmies!